sag

Strømmensaga

- Romerikes levende historieattraksjon

Midt mellom Lillestrøm og Strømmen - og bare 25 meter fra Strømsveien - ligger en perle som mange ikke har oppdaget ennå: En 1700-talls sag som sager akkurat slik de originale, vanndrevne oppgangssagene gjorde det.

Historien om elva

Sagelva gjennom Strømmen utgjorde gjennom 350 år det største enkeltområde for trelast på Romerike. Og Romerike på sin side, sammen med Drammensområdet, utgjorde de to klart største trelastområdene i landet. Trelast utgjorde Norges viktigste eksport nest etter tørrfisk, og disse to næringene la igjen grunnlaget for en ny blomstrende virksomhet, nemlig skipsfarten. Sagelvas 30 sager var av nasjonal betydning.

 

Virksomheten ved Sagelva hadde et omfang som det i dag kan være vanskelig å forstå fullt ut. Hele dalen gjennom dagens Sagdalen og Strømmen var tettpakket av sager, tømmerlunner, ferdig plank og hestestaller. Det kan trygt fastslås at elva la grunnlaget for stedets fremvekst.

 

I dag er vi mange som ønsker å bringe nytt lys over elva som gjennom flere århundrer var distriktets kraftsentrum i ordets rette forstand. Strømmensaga skal tjene som et synlig bevis på dette - den skal være et levende museum for dagens og kommende generasjoner.

 

Historien om Strømmensaga

Strømmensaga har blitt til gjennom et nært samarbeid mellom Sagelvas Venner og Skedsmo kommune. Sagelvas Venner har sammen med Strømmen Vel utgitt en serie bøker om lokalhistorie som har gitt så stor avkastning at det var penger nok til å kontrahere en komplett oppgangssag fra Jora Bygg og Laft AS i Lesja - de hadde god rutine på dette. Men to av demningene i elva måtte rehabiliteres, og dette påtok Skedsmo kommune seg å utbedre, sammen med nødvendige fundamenteringsarbeider. Anlegget er lagt midt i det gamle sag- og møllemiljøet i Sagdalen, og innenfor området som kommunen i 2002 definerte som Sagelva Miljø- og Historiepark. Etter en treårs planleggingsperiode ble arbeidene igangsatt i april 2009, og 27. september samme år ble sagen innviet av ordfører Anita Orlund.

 

Adkomst

Det er lett å finne fram til saga. Flere bussruter passerer forbi, og det nærmeste stoppestedet ligger 20 meter fra saga. Kommer du med jernbane er det bare å gå av på Sagdalen stasjon, derfra er det mindre enn 100 meter å gå. Sykkelstier og gangveier går rett forbi. Det er begrensete parkeringsmuligheter for biler i Sagdalen, men vi anbefaler å parkere i Strømmen sentrum og gå den idylliske nyanlagte Sagstien som følger elva til Sagdalen.

 

Mølleparken

Saga er plassert ved den opprinnelige Nedre Mølledam. Også Øvre Mølledam inngår i anlegget som reservemagasin. Hele området rundt saga er ryddet og satt i stand som en elvepark, og ytterlige tiltak skal iverksettes. Gamle møllesteiner skal bli bord, og fastmonterte tremøbler skal sages på saga. Et gammelt drikketrau i granitt fra en av hvilestuene på Plankeveien skal minne oss om de rundt 2000 hestene som fraktet plankene fra Sagdalen til Christiania.

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode