Denne filmen som ble tatt opp på ettermiddagen 3. september viser hvilke krefter som er i rennende vann.

Litt senere på kvelden var vannstanden på det høyeste og da gikk vannet helt opp på nest øverste steinen i kvernfundamentet.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode