Åpningen nærmer seg, og vi konstaterer at interessen er stor fra ymse hold.
Vi har hittil hatt to landsdekkende fagblader på besøk, og i torsdag 24.09.2009  ventes et tredje. (Byggeindustrien, Anleggsmaskinen og Byggmesteren).


 


I  dag var Romerike TV innom, og innslaget kom i nyhetssendingen 23.09.2009.