SAGELVAS VENNER           Nr. 4  2013 - årgang 12


SNART SESONGSLUTT FOR I ÅR

Sommerhalvåret sett under ett har vært bra, men vi skulle gjerne sett at vi kunne brukt mindre tid på å få til lovlig nyttekjøring til Mølleparken. Nå er endelig saken løst, og dermed kom vi i mål med kvernhus og vannrenne.

Kverna er allerede prøvekjørt, og nå legger vi opp til at åpningen finner sted lørdag 3. mai 2014 – det skal bli en gledens dag med stor festivitas. Dessverre har vi opplevd vår første sabotasje: Noen har klart å få åpnet for innløpet til vannrenna. Heldigvis var ikke renna ferdig nær kverna så kvernkallen kom ikke i bevegelse, noe som kunne ha medført skade på kvernsteinene. Heretter blir kvernkallen sikret mot at slikt skjer på ny.

Saugdola4-1

Her ser vi kverna i all sin prakt: Ny tørrsteinsmur, ny adkomstvei, nytt tregjerde og vannrenna fra vestre elveløp i bakgrunnen.    Foto Steinar Bunæs

HYGGELIG NYTT BEKJENTSKAP

Vi har i høst hatt besøk av flere klasser fra NATUR videregående skole på Furuset. Dette er 16-åringer som har valgt landbruksfag som studieretning, og de sier at både saga og kverna ligger midt i deres interessefelt. Vi ser fram til nye besøk i årene som kommer.

 

KLOAKK I SAGELVA

Vi har i lengre tid merket kloakklukt i Mølleparken, men slikt er ikke lett å lokalisere. Så – i september fikk vi inn meldinger om at det rant urenset kloakk rett ut i elva nedenfor Prix. Vi tok omgående kontakt med kommunen, og etter tre uker fikk vi melding fra avdelingsingeniør Lars Johan Hereid i Kommunalteknisk avdeling om at feilen var funnet. Midt under nybygget i Skolegt 4 ble det for 2-3 år siden gjort en bommert, slik at en spillvannsledning ble koplet til en overvannsledning. Slikt skal selvsagt ikke forekomme, men skyldtes ifølge Hereid flere uheldige sammentreff. Nå er det fremskaffet kr 800.000 på kommunens budsjett, og feilen vil bli rettet på utsiden av det aktuelle bygget.
Vi må åpenbart følge med på det som skjer i elva – for fem år siden oppdaget vi jo rundt 100 handlevogner som måtte fjernes. Vi ber om at våkne medlemmer gir oss et tips når de oppdager ting som bør rettes.

 

SPIKER I TREVIRKET ER FARLIG

Under saging 9. oktober inntraff sagarbeiderens verste mareritt – kontakt med metallgjenstander i tømmeret. Denne gangen var det til og med en stålspiker, og da ble det ikke mye igjen av sagbladet. Nå er vi jo så heldig å ha Egil Johnsbråten som driftsleder, og han klarte å file det opp igjen så det er brukbart, se nederste bilde. I tillegg har Trygve klart å få kjøpt et nytt blad også, så nå har vi i alt fire sagblad i samlingen.
Det kan bli godt å ha. I tillegg vurderer vi anskaffelse av en metalldetektor.

 Saugdola4-2

Sagbladet etter å ha sagd i en stålspiker.                           Foto Trygve Fledsberg.

Saugdola4-3

 

FOKUS PÅ STRØMMENKVERNA

Etter dugnaden på øya og alle elementene på fremstår nå Mølleparken som et helhetlig sag- og møllemiljø. Kverna og kvernrenna danner en fin avslutning nederst i parken, og sørger får en både vakker og hensiktsmessig innramming av parkområdet. Det er fortsatt mye som kan bli bedre, men vi kan vel si at hovedgrepet nå er på plass.

Saugdola4-4

 Nedre Mølledam nærmest, gravemaskinen er i ferd med å legge opp den fine tørrmuren ved kverna. En stor takk til Svein Ussberg og Skedsmo kommune for vel utført jobb!             Foto Steinar Bunæs.

 

Saugdola4-5

Opphenget for den fjernopererte luka ved vanninntaket. Det var denne som ble senket ned av uvedkommende.                           Foto Steinar Bunæs.

 

FOR FØRSTE GANG …….

Saugdola4-6

Første kjøring med vann i renna, her med fastsurret kvernkall.      Foto Steinar Bunæs

 

Prosjekt Sagmesterboliger er startet opp i samarbeid med Huseby Gårds Venner, Skedsmo Historielag og Akershusmuseet. Målet er å knytte tettere kontakt med den originale sagmesterboligen på Skedsmo Bygdemuseum, og å katalogisere de mange sagmesterboligene rundt i Strømmen.Medlemskontingent for 2014

Vedlagt følger giroblankett for innbetaling av kontingenten for 2014. Kontingenten er kr. 100.- for personer og kr. 300.- for lag og bedrifter.
Om du betaler over nettbank: Husk å påføre navn og medlemsnummer.
Medlemmer som skylder for 2012 får påført dette på giroen.
Medlemmer som skylder mer enn to år strykes automatisk.

 

Sagelvas Venner takker for gaver fra Strømmen Humanitære Forening og Sagdalen Rotary som begge har skjenket oss kr 10.000,-


Saugdøla redaksjon: Steinar Bunæs

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Ønsker du Saugdøla elektronisk? Ta kontakt!


 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode