SAGELVAS VENNER           Nr. 2    2022 - årgang 21


Årsmøtet 2022

Årsmøtet ble avholdt 9. mars 2022, på tradisjonelt vis i h.h.t. vedtektene, med fysisk fremmøte. Styrets forslag til årsmøtet ble presentert for alle medlemmene gjennom Saugdøla nr. 1, 2022 (distribuert 22. januar). Alle registrerte medlemmer per 1. mars fikk anledning til å møte. Det var på forhånd ikke kommet forslag fra medlemmene til behandling på årsmøtet.

Valgkomiteens forslag til endringer og gjenvalg ble lagt fram. Ingen forslag på motkandidater ble lagt frem. Forslagene ble enstemmig vedtatt. Det nye styrets sammensetning ble etter dette:

Leder: Tore Per Bakken
Nestleder/Kasserer: Tore Hansen
Styremedlemmer: Trygve Næsheim
  Ulf Engebraaten
  Mette Sveen
Varamedlemmer: Bjørn Gunnar Kværne
  Hans Bjerke

Per Ruud ble gjenvalgt som revisor.
Valgkomiteen består av: Trygve Fledsberg, Lars Teigen og Tor Weinholdt.

 

Til behandling på årsmøtet fremmes to forslag som ble vedtatt:

Forslag 1 fra styret: Styret foreslår at årskontingenten for medlemskap i SaV heves fra kr. 150,- til kr. 200,-. Begrunnelse: Vedlikehold av interesseområdene koster, aktivitetsområdene øker, og styret ser et stort etterslep etter pandemien.

Forslag 2 fra styret: Det vises til regnskapet. Styret foreslår at årsmøtet vedtar en rammebevilgning på kr. 500.000,- for å kunne fullføre prosjektet «Strømmen sidebane» raskest mulig. Begrunnelse: Målet er å ferdigstille prosjektet i løpet av 2022. Det har påløpt uforutsette utgifter til grunn, mur og strøm. En rammebevilgning vil gi prosjektet større handlefrihet i påvente av midler gjennom søknader

 

Aktuellt tema langs Sagelva

Vårt medlem Knut Lindh er hobbyornitolog. På vårt årsmøte ga han en orientering om at Sagelva har blitt omtalt innen foreninger og tidsskrift for ornitologi. Selv hadde han nå registrert over 60 arter med fugl langs elva. En av disse er Fossekallen, vår nasjonalfugl. Omtalen har medført stor interesse. Det kommer folk som ikke har tilhørighet til distriktet for å studere fuglelivet i Sagelva. Dette er positiv markedsføring av elva og det arbeidet som har vært lagt ned langs elva i sin helhet.

Det som også er lagt merke til, er at noen legger ut mye mat til bl.a ender.Dette har medført at vi har fått mye mink og rotter i elva. Det skulle vi gjerne vært foruten, så utlegging av mat må avsluttes.

Lappfiskand

 

Strømmen sidebane, viadukten

Arbeidet med viadukten vil fortsette fra begynnelsen av mai, med målsetning om å få den ferdigstilt i løpet av høsten. Prosjektet er meget kostnadskrevende. Bl.a. må det leies egnet spesialtransport og kraner for å få jernbane og vogner på plass.

Vi kunne drømt om andre ressurser, som omtalt i Drammens Blad 19. Marts 1852, det året sidebanen kom i drift.

Christiania den 16de marts. Langs Jernbanelinien er for tiden omtrent 1500 Arbeidere beskjæftigede, men i løpet af Mai Maaned vil Arbeidstyrken formodentlig blive forøget til 3000. Av de 1500 Mand ere for Øieblikket ca. 1250 paa linien mellom Strømmen og Christiania, og av disse ere atter ca. 240 Mand koncentrerede ved Arbeidet i Haneborgskoven og ca. 150 Mand ved Stalsberg, da der paa begge disse Steder forgaar storartede Udfyldingsarbeider.

 

Vårens aktiviteter i Mølleparken

Vinteren og Omikron er forhåpentlig vis på hell, så nå ser vi frem mot en sesong med normal aktivitet i Mølleparken.

Lørdag 23.april. Vi starter med den tradisjonelle ryddedugnaden. Vi håper at snø og is er borte og at det har begynt å tørke opp. Vi har gjennomført en befaring langs Sagstien, og oppgavene er mange og store.Det er bare å møte opp nede ved saga kl. 09.00. i arbeidstøy med hansker og robust fottøy, gjerne gummistøvler. Ta med ryddesaks, e.v.t sag/øks og matpakke. Vi serverer stubbekaffe.

De to første ukene i mai vil hovedsakelig gå med til å avvikle besøk fra 8 klassingene i forbindelse med Den Kulturelle Skolesekken (DKS) etter to års pause p.g.a korona.

Søndag 8. mai planlegger vi offisiell sesongåpning i Mølleparken med vandring og demo av sag og kvern. Vi håper mange finner veien til oss igjen da.

Tirsdag 10.mai vil vi være med å markere Verdens Aktivitetsdag i samarbeid med Frivillighetssentralen i Lillestrøm.
Vi vil også forsøke å holde åpent på en del søndager i skolens sommerferie så sant det er vann nok og vi har disponible mannskaper.

Så får vi se hva som dukker opp av andre forespørsler etter hvert. Vi gleder oss til en ny sesong med masse besøk i Mølleparken!

 

Komiteer og representanter 

Det er nedsatt komite som skal prioritere og fordele oppgaver. Komiteen består av:
• Bjørn Gunnar Kværne
• Hans Bjerke
• Ragnar Halgunset
• Trygve Fledsberg
• Lars Teigen
• Trygve Næsheim

SaV sin representant i Forum for kulturminnevern i Lillestrøm kommune
• Steinar Bunæs

Representant for markedsføring og formidling av SaV i Tømmeruta
• Tor Weinholdt

 

 

Utmerkelser op årsmøtet

Ragnar Halgunset, Lars Teigen og Tor Weinholdt ble hedret med blomster og billedramme/minneplakett som takk for innsatsen gjennom mange år i SaV og i styret

Lars Teigen mottar blomster og
bilderamme av Tore Per Bakken
  Tor Weinholdt mottar blomster og minneplate av Tore Per Bakken

Ragnar Halgunset var ikke tilstede, men fikk overrakt blomster og billedramme senere på kvelden

 

Grasrotgivere

Som grasrotgivere kan du velge å gi 7% av din spilleinnsats hos Norsk Tipping til en organisasjon du vil støtte. Dette vil ikke ha betydning for dine vinnersjanser eller premier. Hvis man ikke velger en grasrotmottaker går pengene til staten. Vi har per dags dato 46 grasrotgivere. Dette gir oss en kjærkommen inntekt på ca. 15000 kr per år!

Levering av Saugdøla

For å spare porto har vi alltid hatt frivillige medlemmer som leverer bladet og giro for medlemskontigent rett i postkassen din. Veldig mange har etter hvert fått postkassen innenfor låst dør, så budene våre får ikke levert. La oss få vite din e-post adresse, send den til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så sender vi deg Saugdøla og medlemskontigent elektronisk - raskere og billigere for alle parter.

 

 

Saugdøla redaksjon: Styret Sagelvas Venner

E-postDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Vipps: 76958.

 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode