SAGELVAS VENNER           Nr. 3    2020 - årgang 19


 Jubileum – 500 år med sager i Sagelva

Endelig – mandag 24. august kunne vi presentere boken om Sagelvavassdraget gjennom 500 år. Det skjedde på Trevar’n mandag 24. august. Oppslutningen var bra tatt i betraktning koronarestriksjoner.
Blant gjestene var ordfører Jørgen Vik fra Lillestrøm kommune og varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff fra Lørenskog kommune. Begge holdt hyggelige hilsningstaler med tydelig budskap om at denne type lokalhistorie er med å lage forbindelse mellom fortid og framtid.

Ernst-Modest Herdieckerhoff, varaordfører i Lørenskog kommune og ordfører Jørgen Vik fra Lillestrøm kommune


500 års-boken er laget i fellesskap mellom Sagelvas Venner, Skedsmo historielag og Lørenskog historielag.

Steinar Bunæs og Svein Olav Arnesen med den nye boka foran Trevar’n. Foto: Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no

Boken er til salgs på en rekke steder i Strømmen og Lørenskog. Prisen er 300 kr.

 

Koronaens innvirkning på aktiviteter for Sagelva venner

Denne sommersesongen som vi nå snart har lagt bak oss, har vært ekstraordinær. Den kulturelle skolesekken (DKS) ble avlyst. Det samme var tilfelle med Sagelvafestivalen. De tradisjonelle sommeråpne søndagene i Mølleparken har heller ikke blitt gjennomført. Men vi har hatt et fåtall guidinger langs Sagelva og demonstrasjoner av anleggene i Mølleparken for små grupper.

Det som i øyeblikket ser ut til å kunne gjennomføres, er Strømmenkvelden, med kun 50 personer i lokalet. Personbegrensningen i biblioteket er satt av kommuneoverlegen i Lillestrøm kommune.

Strømmenkvelden vil finne sted i Strømmen bibliotek mandag 26. oktober kl. 19. Kunngjøring med frist for påmelding kommer senere i høst, se FB og nettsted.

 

Strømmen sidebane

 

Vi har i løpet av sommeren ikke kommet så langt med sidebanen som vi hadde håpet. Det som har skjedd er store transportoppgaver og påbegynt restaurering av vognene. Arbeidet med viadukten ligger i bero da vi fortsatt venter på godkjenning av bygge-søknaden hos Lillestrøm kommune. Viadukten skal bygges mellom skulpturen Syklus og Hovedbanens kryssing av Strømsveien.

Den første store transporten var sporene (skinner med sviller). Turen gikk fra Leiraveien i Lillestrøm til Kølabånn i Sagdalen.

Den neste var transport av flatvogn og godsvogn fra Snarum stasjon på Krøderbanen til Kølabånn.

Begge transportene ble utført på en utmerket måte av Ask Industri-montasje AS.

I Kølabånn ble skinneanleggene lagt på veiduk for å samle opp smuss i forbindelse med fjerning av rust og gammel maling.

Ulf er i ferd med å spyle bort rust og maling med vann på 100°C og 400 bar trykk.

 

Festeskinner for tregulv på flatvogna rettes ut av Tore Per og Egil.

Nå venter vi på godkjenning av byggesøknaden for viadukten fra Lillestrøm kommune.
Vi ønsker oss fremdeles flere arbeidsvillige kvinner og menn som kan ta del i dugnaden på vogner og etter hvert på viadukten – forhåpentligvis senere i høst.

 

Vedlikeholdsarbeid

Etter mer enn 10 år med drift på saga, var vannrenne blitt moden for utskifting. Det er nå ordnet takket være en driftig Trygve Fledsberg. Det som videre trenger oppgradering eller utskifting, er benkene i Mølleparken. Disse er også sterkt preget av tidens tann. Dette arbeidet vil nok ikke skje før neste sommer.

 

Saugdøla redaksjon: Svein Olav Arnesen

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 907 39 063

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode