SAGELVAS VENNER           Nr. 2    2020 - årgang 19


 Jubileum – 500 år med sager i Sagelva

De opprinnelige planene for jubileumsmarkeringer i 2020 er dels avlyst og dels utsatt på grunn av koronasituasjonen. Frem til ordinær skoleferie er alle aktiviteter i regi av Sagelvas Venner avlyst. Det samme gjelder Sagelvafestivalen som var planlagt til lørdag 22. august.
Hvordan det blir med sommeråpent i Mølleparken og høstens aktiviteter får vi komme tilbake til når sentrale og lokale myndigheter etter hvert kommer med sine justerte forordninger.

 

En av jubileumsårets nye tiltak er imidlertid på plass. 500 års-boken er laget i fellesskap mellom Sagelvas Venner, Skedsmo historielag og Lørenskog historielag. Boken er ferdig skrevet og trykket. Den vil imidlertid bli liggende på lager til vi kan ha en formell lansering og åpne for salg. Når og hvor dette vil skje er foreløpig usikkert, men vi satser på å få det til innen 2020 er kommet til veis ende.

 Vi gir en liten smakebit fra boka – et skjematisk kart over Sagelva-vassdraget fra innerst i Østmarka til utløp i Nitelva.

(trykk på kartet for bedre oppløsning)

Kanskje dette kartet kan være en inspirasjon for å utforske nærområdet i løpet av tiden fremover når det er restriksjoner på reising og opphold på steder med mange mennesker. Det anbefales å ha med et vanlig kart i tillegg. Det gir mye annen og viktig informasjon i tillegg til dette skjematiske kartet over vassdraget.

God tur til nye plasser i Østmarka.

 

 

Årsmøtet 2020

På årsmøtet 5. mars ble det foretatt valg på tillitsvalgte.

Styret:
    o Svein Olav Arnesen, leder/sekretær
    o Ragnar Halgunset, nestleder
    o Tore Hansen, styremedlem/ regnskapsfører    
    o Ulf Engebraaten, styremedlem
    o Lars Teigen, styremedlem
    o Tor Weinholdt, varamedlem
    o Trygve Næsheim, varamedlem

Revisor: Per Ruud.

Valgkomité: Bjørn Gunnar Kværne, Bjørn Rognerud og Trygve Fledsberg.

Økonomi

Fremlagt regnskap for 2019 viste et resultat på ca. 117.000 kr når vi unntar gaver og tilskudd til prosjekt Strømmen sidebane. I 2019 har prosjekt Strømmen sidebane kostet oss ca. 227.000 kr, hovedsakelig til tekniske konsulenter, byggesøknad og prosjektadministrasjon.

Ved årets slutt var medlemstallet 414 (2018: 424) enkeltpersoner og 17 (2018: 16) foreninger/lag/bedrifter.

Bever i Sagelva

Det er flere ganger blitt observert bever i Sagelva – levende eller gjennom resultat av nattens arbeid. Noe av den siste arbeidsinnsatsen kan man observere fra Møllebrua i Sagdalen. Her har beveren gnaget ned et stort tre som heldigvis er blitt liggende på en leirbanke i elva.

 

Strømmen sidebane

Arbeidet med søknadsprosessen har tatt vesentlig lengre tid enn forventet. Ut fra den informasjon vi nå har fått, kan det se ut som vi er i avslutningsfasen for behandling av byggesøknaden hos Lillestrøm kommune. Når byggetillatelsen foreligger, er det klart til at entreprenøren kan lage betongfundamentene som vi skal begge viadukten på. Entreprenøren vil neppe være spesielt hindret av koronarestriksjonene så langt vi vurderer det. Arbeidet vil imidlertid ikke starte før hekkesesong for fugler er avsluttet.

Den neste usikkerheten er om koronarestriksjonene vil skape hinder for nødvendig dugnadsarbeid med å få bygget selve viadukten. Her vil vi være mange personer som må jobbe tettere på hverandre. En del av de aktuelle personene er av kategorien utsatte personer, bl.a. på grunn av alder over 65 år.

 

Dugnadsaktiviteter langs Sagelva

Vårens ordinære dugnad ble avlyst grunnet myndighetenes restriksjoner mot menneskegrupper som kunne medføre koronaspredning og smitte.
Det ble like fullt ryddet søppel av enkeltpersoner tidligere i vår. Dette setter vi stor pris på. Vi oppfordrer våre medlemmer og andre turgjengere langs elva til å ta med seg en pose for å samle søppel når man går langs Sagstien eller besøker Mølleparken.

 

Saugdøla redaksjon: Svein Olav Arnesen

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 907 39 063

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode