SAGELVAS VENNER           Nr. 1    2020 - årgang 19


Driftsmøte 2020
Driftsmøtet skal holdes tirsdag 11. februar kl. 1900 på Trevar’n. Vi vil drøfte erfaringer fra 2019 og se på planene for 2020. Hvis du har lyst til å vite mer om hva vi holder på med, eller bli et aktivt medlem i Sagelvas Venner, er du hjertelig velkommen på møtet. Det blir enkel servering.

 
Årsmøte 2020
Årsmøtet avholdes torsdag 5. mars kl. 1900 på Trevar’n. Plan for møtet er årsmøtesaker i henhold til foreningens vedtekter § 8. Referat fra årsmøtet og hovedtall fra regnskapet vil bli kunngjort i neste Saugdøla. Etter det formelle årsmøtet vil det bli gitt diverse orienteringer. Alle medlemmer av Sagelvas Venner er velkommen til årsmøtet.

 

 

Jubileum – 500 år med sager i Sagelva
Så langt vi har klart å bringe klarhet i historiske fakta, er det i år 500 år siden den første saga kom i drift i Sagelva/Fjellhammerelva. Stedet var Fjellhammer-fossen, der hvor Fjeldhammer Brug A/S (nå Icopal AS) har hatt sine fabrikker fra 1895. Lørenskog var fram til 1908 en del av Skedsmo kommune. Fossen hørte til gården Stalsberg og ble utnyttet som kraftkilde for en oppgangssag. Senere ble det bygget mange sager nedover elva mot Nitelva.

Sagelvas Venner vil i 2020 markere at det er 500 år siden Norges første industri ble startet i vårt distrikt.

Foreløpig planer for jubileumsåret er
o    Søndag 10. mai: Markering ved Fjellhammerfossen og etterfølgende vandring med guider til Mølleparken.
o    I løpet av sommeren (dato bestemmes senere): Markering ved Østmorksaga i Losbyelva etter restaurering og rehabilitering av Vasshjulet.
o    Lørdag 22. august: Sagelvafestivalen, arrangement i Mølleparken.
o    Mandag 26. oktober: Strømmenkvelden i Skedsmo bibliotek på Strømmen.

 

Ny medlemskategori
Høsten 2019 fikk vi en hyggelig henvendelse fra Selvaag Bolig ASA. Bedriften ville gjerne bli støttemedlem av Sagelvas Venner og ønsket å betale 5.000 kr per år i tre år. Vi syntes dette var et tilbud vi ikke kunne si nei til. Selvaag Bolig bygger for tiden boliger på tomta etter den tidligere Strømmen Trævarefabrik og ønsket et godt forhold til Sagelva Venner. Vi ønsker å gå ut med et tilsvarende tilbud til andre bedrifter med denne medlemskategorien hvor vi tilbyr en opplevelseskveld i Mølleparken for bedriftens ansatte.

Årsmelding 2019
 
Foreningens tillitsvalgte
På årsmøtet 7. mars 2019 ble det foretatt valg på styre, revisor og valgkomite.

Styre:
o Svein Olav Arnesen, leder/sekretær
o Ragnar Halgunset, nestleder
o Trygve Fledsberg, styremedlem/regnskapsfører
o Ulf Engebraaten, styremedlem
o Lars Teigen, styremedlem
o Tore Hansen, varamedlem
o Tor Weinholdt, varamedlem

Revisor: Per Ruud.

Valgkomité: Steinar Bunæs, Bjørn Gunnar Kværne og Bjørn Rognerud.

Driftskomité for Mølleparken:

Leder Ragnar Halgunset og medlemmer Egil Johnsbråten, Trygve Fledsberg, Erik Johnsbråten og Lars Teigen.

Arbeidsgruppe Strømmen sidebane:

Leder Ulf Engebraaten og medlemmer Ragnar Halgunset, Tore Per Bakken, Bjørn Gunnar Kværne og Knut Sørheim.
Deler av styret har deltatt i arbeidsgruppens møter.

Møteaktivitet

I 2019 har det vært fem styremøter, ett årsmøte, ett møte for driftspersonell, ett kontaktmøte med kulturadministrasjonen i Skedsmo kommune, ett kontaktmøte med utbyggere i nærområdet til Sagelva. Videre har SaV deltatt i etablering av Forum for kulturminnevern innen Lillestrøm kommune.

Den kulturelle skolesekken – DKS

Alle elevene på åttende klassetrinn i Skedsmo-skolene har en del av Den kulturelle skolesekken i Mølleparken. Også i 2019 ble det gjennomført et tre-delt opplegg i samarbeid med MiA – Museene i Akershus: Tidslinje med lokalhistorie, demonstrasjon av sag og kvern, og praktisk øvelse som industriarbeider på 1800-tallet. Totalt 769 elever fra ti skoler deltok i løpet av fem dager.

Besøk langs elva og i Mølleparken

Foruten DKS har det vært ca. 19 bestilte besøk med demonstrasjon av sag og kvern i Mølleparken. Det har vært sju bestilte guidede vandringer langs Sagelva fra Stasjonsparken til Mølleparken. Vi har også hatt en guidet historietur fra Lørenskog stasjon til Mølleparken med ca. 15 deltakere. I ferieperioden var det ni åpne søndager med varierende antall besøkende. Det var lysvandring fra Slora til Skedsmo rådhus 10. oktober. Flere hundre mennesker deltok. En av postene var Mølleparken med bl.a. steking av vafler. Vi har et bestemt inntrykk av at både Sagstien og Mølleparken blir flittig brukt av mange mennesker.

Sagelvafestivalen

ble arrangert for sjuende gang lørdag 24. august. Arrangementet i Mølleparken var i hovedsak med samme aktiviteter som tidligere år: demonstrasjon av sag og kvern, salg av vafler og stubbekaffe, informasjon om lokalhistorie, fremvisning og salg av husflidsprodukter, smaksprøver av flatbrød og vassgraut av byggmjøl, musikk og sang, speidere med løypestreng og pinnebrød, stand fra Norsk Botanisk Forening som informerte om planter. Været var bra, og en vellykket kveld.

Andre arrangementer

Strømmenkvelden ble arrangert 28. oktober i samarbeid med Skedsmo bibliotek og Strømmen Vel. Hovedtema var Sagdalen skole 100 år. Elever fra skolen underholdt med sang og musikk. Hedersprisen Strømlingen ble tildelt tidligere FAU-medlemmer for arbeid med å sikre skolen mot å bli revet i 1980-årene.

Informasjon

Vår utadrettede informasjon er gjennom tre kanaler: bladet Saugdøla som gis ut fire ganger per år - dels trykket og dels elektronisk, nettstedet www.sagelvasvenner.org og Facebook-siden Sagelva Venner. Nettsted og Facebook oppdateres fortløpende om våre aktiviteter. Begge internett-kanalene holder bra standard og har mange besøkende, over 1000 like-klikk på Facebook. For annonsering av de sommeråpne dagene i Mølleparken har vi benyttet Det skjer i Romerikes Blad.

Dugnad

En organisasjon som Sagelvas Venner er basert på frivillighet og dugnad. Vi har en rekke medlemmer som deltar på de organiserte dugnadene som omfatter rydding langs Sagelva og i Mølleparken, samt barking av tømmer. I tillegg gjøres det et omfattende forbedrings-, vedlikeholds- og utviklingsarbeid. Alt dugnadsarbeidet er grunnlaget for at anleggene i Mølleparken og langs Sagstien beholder og styrker sine kvaliteter til glede for folk nå og fremover.

Støttespillere og samarbeidspartnere

Selv en forening drevet på dugnad trenger penger til driften. Vi takker spesielt Skedsmo kommune og Strømmen sparebank for støtte, både praktisk og økonomisk. I flere år har vi også hatt et godt samarbeid med Skedsmo bibliotek og Strømmen Vel om Strømmenkvelden, og Strømmen Rotary, Skedsmo historielag, Huseby gårds venner og en rekke grupper og enkeltpersoner som deltar på Sagelvafestivalen.

Strømmen sidebane
Det meste av forberedelser er gjort – skinner, vogner, finansiering mv. Vi venter imidlertid på godkjenning av byggesøknaden hos kommunen.

Økonomi
Regnskap 2019 er avsluttet og levert til revisor. Revidert regnskapet blir lagt frem på årsmøtet. Etter godkjenning fra årsmøtet vil hovedtall fra regnskapet og referat fra årsmøtet bli kunngjort i Saugdøla.

 

 I 2019 har 33 spillere hos Norsk Tipping vært registrert som Grasrotgiver til Sagelvas Venner. Å være Grasrotgiver koster deg ingen ting. Du trenger kun å registrere deg hos Norsk tipping som da overfører 7 % av din spilleinnsats til Sagelvas Venner uten at det går ut over din innsats, premie eller vinnersjanse.  Den eneste som tjener på dette er din forening: Sagelvas Venner.

Ved årsslutt var medlemstallet 414 (2018: 424) enkeltpersoner og 17 (2018: 16) foreninger/lag/bedrifter.

 

Styret retter en spesiell takk for innsatsen i 2019 til dugnadsfolk, guider, mannskaper som betjener sag og kvern, vaffelstekere, kaffekokere samt bud som bringer Saugdøla til de mange postkasser.

 

 

 

Saugdøla redaksjon: Svein Olav Arnesen

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 907 39 063

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode