SAGELVAS VENNER           Nr.  1   2019 - årgang 18


Driftsmøte 2019

Driftsmøtet vil bli gjennomført tirsdag 12. februar kl. 1900 på Trevar’n. Vi vil drøfte erfaringer fra 2018 og se på planene for 2019.
Hvis du har lyst til å bli et aktivt medlem i Sagelvas venner er det bare å komme på møtet. Det blir enkel servering.

 

Årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes torsdag 7. mars kl. 1900 på Trevar’n. Plan for møtet er årsmøtesaker i henhold til foreningens vedtekter § 8. Årsrapport og hovedtall fra regnskapet vil bli kunngjort i neste Saugdøla og bli lagt ut på foreningens nettsider. Etter det formelle årsmøtet vil det bli gitt diverse orienteringer. Alle medlemmer av Sagelvas Venner er velkommen til årsmøtet.

 

Årsmelding 2018

Foreningens tillitsvalgte

På årsmøtet 8. mars 2018 ble det foretatt følgende valg:

Styre

  • Svein Olav Arnesen, leder/sekretær
  • Ragnar Halgunset, nestleder
  • Trygve Fledsberg, styremedlem/regnskapsfører
  • Ulf Engebraaten, styremedlem
  • Lars Teigen, styremedlem
  • Tore Hansen, varamedlem
  • Tor Weinholdt, varamedlem

Revisjon
Bjørn Leganger Krogstad, revisor; Alf Stefferud, vararevisor.

Valgkomité
Steinar Bunæs, Kirsten Johansen og Finn W. Halvorsen.

Driftskomité for Mølleparken har hatt følgende sammensetning: Leder Ragnar Halgunset og medlemmer Egil Johnsbråten, Trygve Fledsberg, Erik Johnsbråten og Lars Teigen.

Arbeidsgruppe Strømmen sidebane har hatt følgende sammensetning: Leder Ragnar Halgunset og medlemmer Tore Per Bakken, Bjørn Gunnar Kværne og Knut Sørheim. Deler av styret har deltatt i arbeidsgruppens møter.

Møteaktivitet

I 2018 har det vært sju styremøter, ett årsmøte, ett møte for driftspersonell, ett kontaktmøte med kulturadministrasjonen i Skedsmo kommune, ett presentasjonsmøte med Skedsmo kommunes hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk og kontaktmøte med utbyggere i nærområdet til Sagelva.

Videre har SaV tatt initiativ til et fremstøt mot Lillestrøm kommune hvor vi etterlyser de frivillige foreningers plass i den nye storkommunen. Tilbakemelding har vært etterlyst flere ganger uten noe avklarende svar.

SaV har også deltatt i arbeidet med nytt kommunevåpen for Lillestrøm kommune.

Den kulturelle skolesekken – DKS

Alle elevene på åttende klassetrinn i Skedsmo-skolene har en del av Den kulturelle skolesekken i Mølleparken.
I 2018 ble det gjennomført et tre-delt opplegg i samarbeid med MiA – Museene i Akershus: Tidslinje med lokalhistorie, demonstrasjon av sag og kvern, og praktisk øvelse som industriarbeider på 1800-tallet. Totalt 628 elever deltok i løpet av fem dager. Tilbakemeldingene fra MiA, skolekontoret i Skedsmo kommune og skolene har vært svært positive.

Besøk langs elva og i Mølleparken

Foruten DKS har det vært ca. 15 bestilte besøk med demonstrasjon av sag og kvern i Mølleparken. Det har vært sju bestilte guidede vandringer langs Sagelva fra Stasjonsparken til Mølleparken. I ferieperioden var det åtte åpne dager med varierende antall besøkende. Vi har også hatt en guidet historietur i Strømmen med ca. 50 deltakere delt på tre grupper.

Vi har et bestemt inntrykk av at både Sagstien og Mølleparken blir flittig brukt av mange mennesker. Nytt av året var lysvandring 8. oktober fra Slora til Skedsmo rådhus hvor omkring 1000 mennesker deltok. En av postene var Mølleparken med bl.a. steking av vafler.

Sagelvafestivalen

ble arrangert for sjette gang fredag 24. august. Arrangementet i Mølleparken var i hovedsak med samme aktiviteter som tidligere år: demonstrasjon av sag og kvern, salg av vafler og kaffe – spesielt stubbekaffe, informasjon om lokalhistorie, fremvisning og salg av husflidsprodukter, smaksprøver av flatbrød og vassgraut av byggmjøl, musikk og sang, speidere med zip-line og pinnebrød, manndomstest med spikerbanking og smeden som vakte stor interesse hos den yngre garde. I år hadde vi også stand fra Norsk Botanisk Forening som informerte om planter.

Været var bra frem til klokka 20:02 da styrtregnet kom og satte et brå slutt på et ellers vellykket arrangement.

Andre arrangementer

Strømmenkvelden ble arrangert 29. oktober i samarbeid med Skedsmo bibliotek og Strømmen Vel. Hovedtema var Stalsberg gård. To jenter fra Strømmen og Skjetten skolekorps underholdt med å spille fløyte. Hedersprisen Strømlingen ble tildelt tidligere lærer Jorunn Lilleby, spesielt for innsats for bevaring av Strømmen øst.

Sagelvas Venner har deltatt på Kulturminnedagene som ble gjennomført på Huseby gård på Skedsmokorset 23. september. Vårt bidrag var informasjon om Sagelvas Venner, demonstrasjon av kvern for maling av korn og servering av kaffe kokt på stubbe.

Vi har også deltatt på Tømmerruta, et initiativ fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SFNR) for å bidra til å gjøre natur og historie langs tømmerruta fra Bingen/Sørumsand via Sagdalen til Kristiania bedre kjent. Forberedelsene fra SFNR var noe mangelfull slik at arrangementet ikke helt ble det som var forventet.

Vår informasjonsaktivitet

Vår utadrettede informasjon er gjennom tre kanaler: bladet Saugdøla som gis ut fire ganger per år - dels trykket og dels elektronisk, nettstedet www.sagelvasvenner.org og Facebook-siden.

Nettsted og Facebook oppdateres fortløpende om våre aktiviteter. Begge internett-kanalene holder bra standard og har mange besøkende. Over 1000 like-klikk på Facebook.

For annonsering av de sommeråpne dagene i Mølleparken har vi benyttet
Det skjer i Romerikes Blad. Se https://www.rb.no/vis/kalender/

Dugnad

En organisasjon som Sagelvas Venner er basert på frivillighet og dugnad. Vi har en rekke medlemmer som deltar på de organiserte dugnadene som omfatter rydding langs Sagelva og i Mølleparken samt barking av tømmer. I tillegg gjøres det et omfattende forbedrings-, vedlikeholds- og utviklingsarbeid. Alt dugnadsarbeidet er grunnlaget for at anleggene i Mølleparken og langs Sagstien beholder og styrker sin bygningsmessige kvalitet til glede for folk i nåtid og framtid.

 

Våre støttespillere og samarbeidspartnere

Selv en forening drevet på dugnad trenger penger til driften. Vi takker spesielt Skedsmo kommune og Strømmen sparebank for støtte, både praktisk og økonomisk.

Strømmen sparebank dekker våre utgifter til Saugdøla – trykking, porto og rekvisita.

I flere år har vi forøvrig hatt godt samarbeid med Skedsmo bibliotek og Strømmen Vel om Strømmenkvelden og Strømmen Rotary, Skedsmo historielag, Huseby gårds venner og en rekke grupper og enkeltpersoner som deltar på Sagelvafestivalen.

Strømmen sidebane

Tegninger av anlegget er i hovedsak ferdig, politisk tilsagn er gitt av Skedsmo kommune, geoteknisk undersøkelse av grunnen er foretatt, Fylkeskommunen og NVE har ikke hatt innvendinger til våre planer.
Vi har i løpet av 2018 søkt finansiell støtte flere steder. Tidlig i år fikk vi tilsagn om 50.000 kr av Strømmen Lions Club. Rett før jul fikk vi 50.000 kr fra Skedsmo kommune som bidrag til geoteknisk undersøkelse. Den store og ekstra hyggelige gaven kom fra Sparebankstiftelsen DNB 22. november: 1,41 mill.kr, det beløpet vi hadde søkt om. Vi har da snart fullfinansiert prosjektet

Regnskap 2018

Regnskapet er avsluttet og levert til revisor. Regnskapet blir lagt frem på årsmøtet. Etter godkjenning fra årsmøtet vil hovedtall fra regnskapet bli kunngjort i Saugdøla sammen med referat fra årsmøtet.

Ved årsslutt var medlemstallet
424 (2017: 419) enkeltpersoner og
16 (2017: 16) bedrifter/lag.

I 2018 har 32 spillere hos Norsk Tipping vært registret som Grasrotgiver til Sagelvas Venner. Å være Grasrotgiver koster deg ingen ting. Du trenger kun å registrere deg hos Norsk tipping som da overfører 7 % av din spilleinnsats til Sagelvas Venner uten at det går ut over din innsats, premie eller vinnersjanse.  Den eneste som tjener på dette er din forening: Sagelvas Venner.

Takk for at du er Grasrotgiver!!

 

Saugdøla redaksjon: Svein Olav Arnesen

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 907 39 063

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode