SAGELVAS VENNER           Nr.  2   2018 - årgang 17


Sagelvas Venner møtte politikere i Skedsmo kommune

Sagelvas Venner fikk i januar anledning til å presentere seg for politikere i Skedsmo kommune. Til årets første møte i Hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk ble vi invitert til å presentere Sagelvas Venner for utvalgets elleve medlemmer og to fra administrasjonen. Før det ordinære møte hadde vi 30 minutter til å fortelle om hva Sagelvas Venner holder på med og hvilke planer vi har framover. Vi har et bestemt inntrykk av at vi nådde fram med budskapet om det viktige arbeidet vi holder på med, spesielt for barn, unge og ivaretakelse av lokalhistorie. Tilbakemeldingen var positiv.

 

Driftsmøte

På driftsmøtet 13. februar møtte det opp 20 personer for å oppsummere forrige driftsår og rette blikket fremover mot kommende sesong. Leder av driftskomiteen, Ragnar Halgunset, oppsummerte 2017 og orienterte om planer og ønskede aktiviteter for våren og sommeren.

Den første store ryddedugnaden var planlagt til slutten av april. Dette er senere endret til lørdag 5. mai. Ellers er det planer om mange avgrensede arbeids-dugnader på en del onsdager. De som har sagt seg interessert og villig til å delta vil få direkte beskjed når det nærmer seg.
Vi er godt fornøyd med de mannskapene vi har, men vi kan gjerne være flere. Vi trenger flere aktive medarbeidere - praktiske personer med tid, lyst og anledning til å gjøre en innsats for Sagelvas Venner.

 

Årsmøte 2018

Årsmøtet fant sted på Trevar’n 8. mars med 24 medlemmer tilstede. På møtet behandlet vi vanlige årsmøtesaker slik det følger av foreningens vedtekter.

Styrets beretning ble godkjent. Årsregnskapet ble gjort opp med et overskudd på ca. kr 5.000, og godkjent. Kontingenten for 2019 ble beholdt slik den er nå. Det hadde fra medlemmene ikke kommet inn saker til behandling. Styret hadde ett forslag til formalitetsendring til vedtekten § 8 pkt 5, Årsmøtets forretningsorden, pkt. 5 forslås endret til «Behandle årsregnskap». Dette ble vedtatt.

Til prosjekt Strømmen sidebane ba styret i Sagelvas Venner om årsmøtets fullmakt til å kunne disponere inntil 250.000 kr inkl. allerede påløpte prosjektkostnader. Dette ble vedtatt.

Valgkomiteen la frem forslag på gjenvalg av alle styre- og varamedlemmer slik styret hadde vært fram til årsmøtet. Det kom ingen forslag på andre kandidater, og valg-komiteens forslag ble vedtatt.

Revisor, vararevisor og valgkomite ble også gjenvalgt.

Noen av deltakerne på årsmøtet

Det formelle årsmøtet ble gjennomført på en drøy time. Deretter fulgte informasjon om andre saker: Foreningens informasjon til Skedsmo kommunes hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk, se egen omtale, og informasjon om Strømmen sidebane hvor vi nå er i gang med å søke midler for bygging av sidebanen

 

Strømmen sidebane

Budsjett for Strømmen sidebane er på ca. 2,6 mill. kr hvorav 750.000 kr er egeninnsats fra Sagelvas Venner. Vi har lagt inn 2.500 timer med en budsjettpris på 300 kr/time. Så langt har vi søkt om midler fra Sparebankstiftelsen DNB, Skedsmo kommune, Lions Club Lillestrøm og Lions Club Strømmen. Fra Lions Club Strømmen har vi fått den hyggelige beskjeden om at klubben har bevilget inntil kr 50.000 for dekning av transport av skinner, sviller mv. fra Otta til Sagdalen. Transporten vil etter planen skje høsten 2019.

 

Litt Sagelvhistorie

Rundt 1860 gikk den store sagperioden mot slutten. Det varte imidlertid ikke lenge før ny virksomhet kom i gang. Strømmens Værksted startet opp i 1873, og i 1884 ble Strømmen Trævarefabrik etablert. Vi vet nå at fabrikken leverte en stor mengde hus både i Norge og verden for øvrig. Mengden av trematerialer som passerte fabrikken må ha vært kjempemessig.

Kart bearbeidet av Per Høstland

Kartet ovenfor er fra 1919. Det viser at fabrikken hadde en rekke bygninger og lager-områder ovenfor Trevarebrua, også på Parkodden på elvas østside. Vi ser her en rekke spor for jernbane og trallebaner, bl. a. med to bruer over Sagelva.

 

Om Strømmen Trævarefabrik på Teknisk museum

Onsdag 2. mai kl. 1700 vil historien om Strømmen Trævarefabrik være tema for teknologihistorisk foredrag på Norsk teknisk museum på Kjelsås i Oslo.
Det er Steinar Bunæs som har satt sammen og presenterer historien.
Enkel bevertning kl. 1630 for de som melder seg på gjennom Tekna. Bruk følgende lenke.

Reis gjerne kollektivt – tog eller buss.

 

Kontingentbetaling 2018

Ved utsendelse av faktura for 2018 ble det satt en betalingsfrist 9. februar 2018. Etter betalingsfrist ble det sendt purring til dem som ikke hadde betalt. Flere ti-talls medlemmer har dessverre ennå ikke betalt kontingenten.

De vi ikke har registrert betalt kontingent fra vil få en ny giro-blankett bilagt denne Saugdøla. Hvis du fortsatt ønsker å være medlem i Sagelvas Venner, vennligst betal.

 

Våren i Sagdalen

Våren i Sagdalen ser ut til å være forsinket. Den store ryddedugnad tar vi sikte på å ha lørdag 5. mai fra kl. 0900. Vi satser på at snøen da er borte og at det har begynt å tørke opp. Det blir servert stubbekaffe og boller.
Noen formell åpningsdag har vi ikke planlagt i vår. Grunnen er uforutsigbare forhold med snøsmelting.
Vi tar imidlertid sikte på å ha åpent søndag 27. mai fra kl. 1200. Da vil det bl.a. bli demonstrasjon av sag og kvern, informasjon om anleggene og sommerens aktiviteter, salg av kaffe og vafler mv.

 

Sagstien ved Parkodden

Sagstien mellom Lørenskog og Nitelva har noen partier der fotgjengere og syklister må krysse vei med biltrafikk.
Det første stedet er Stasjonsveien. Her er det små muligheter for å lage en annen type overgang enn den som nå er der.
Det neste stedet er ved Parkodden der Sagstien krysser Sagbruksveien. Ved denne krysningen har Thon-gruppen bygget ferdig det meste av grunnlaget på sin søndre del av Sagstien for å få stien under Sagbruksveien. Skedsmo kommune er ansvarlig for den gjenstående delen. Kostnadene for kommunens del er beregnet til ca. 3,5 mill. kr. Ønsket fra administrasjonen var å få midler på budsjettet i 2018. Hittil har penger ikke blitt bevilget. Resultatet er en halvferdig passasje og fortsatt et farlig krysningspunkt for fotgjengere og syklister.
Den tredje krysningen er i Sagdalen der Sagelva går under Skjettenveien. For dette arbeidet håper administrasjonen at det bevilges penger for 2019.
Inntil videre er det bare å vente, og se seg om til høyre og venstre før man krysser veiene.
God tur!

 

 

Saugdøla redaksjon: Svein Olav Arnesen

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 907 39 063

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode