SAGELVAS VENNER           Nr.  1   2018 - årgang 17


Sagelvas Venner ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og venner av Sagelva et godt nytt år

Nå har vi fått tilbake vinteren slik mange av oss husker den var i "gamle dager" – passelig kaldt, mye snø og fine forhold for aktiviteter utendørs.

 Mælleparken 17. jan. 2018

Bildet er tatt 17. januar.

Driftsmøte 2018

På driftsmøtet gjennomgås det praktiske aktiviteter i siste periode for deretter å rette blikket fremover mot kommende sesong. Det blir orientert om planer og ønskede aktiviteter for våren og sommeren. Arbeid med vedlikehold, utbedringer og evt. fornyelser vil bli diskutert ut fra nødvendighet og tilgang på arbeidskraft.

Vi er godt fornøyd med de mannskapene vi har, men vi er ikke mange nok og de fleste av oss blir ett år eldre for hvert år som går selv om kanskje ikke alle opplever det slik. Av den grunn ønsker vi flere aktive medarbeidere - praktiske personer med tid, lyst og anledning til å gjøre en innsats for Sagelvas Venner. Se eget oppslag hvor dette er etterlyst.

Driftsmøtet finner sted tirsdag 13. februar kl. 1900 på Trevar’n. Tradisjonen tro blir det enkel servering.

 

Årsmøte 2018

Årsmøtet finner sted torsdag 8. mars kl. 1900 på Trevar’n.

Årsmøtet vil behandle ordinære årsmøtesaker slik det følger av foreningens vedtekter. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig og til styrets leder senest torsdag 15. februar, jfr. foreningens vedtekter § 8.
Vedtektene finnes under Om oss.

 

Årsmelding 2017

Foreningens tillitsvalgte

På årsmøtet 9. mars 2017 ble det foretatt følgende valg:

Styret

  • Svein Olav Arnesen, leder/sekretær
  • Ragnar Halgunset, nestleder
  • Trygve Fledsberg, styremedlem/regnskapsfører
  • Lars Teigen, styremedlem
  • Ulf Engebraaten, styremedlem
  • Tor Weinholdt, varamedlem
  • Tore Hansen, varamedlem

Revisjon
Bjørn Leganger Krogstad, revisor; Alf Stefferud, vararevisor.

Valgkomité
Steinar Bunæs, Kirsten Johansen og Finn W. Halvorsen.

 

Driftskomité for Mølleparken har hatt følgende sammensetning: Leder Ragnar Halgunset og medlemmer Egil Johnsbråten, Trygve Fledsberg, Torben O. Pettersen og Lars Teigen.

 

Arbeidsgruppe Strømmen sidebane har hatt følgende sammensetning: Leder Ragnar Halgunset og medlemmer Tore Per Bakken, Bjørn Gunnar Kværne og Knut Sørheim. Deler av styret har deltatt i arbeidsgruppens møter.

 

Møteaktivitet

I 2017 har det vært sju styremøter, ett årsmøte, ett møte for driftspersonell, ett kontaktmøte med Slora Mølle (Sørum) og kontaktmøte med utbyggere i nærområdet til Sagelva.

 

Den kulturelle skolesekken – DKS

Alle elevene på åttende klassetrinn i Skedsmo-skolene har en del av Den kulturelle skolesekken i Mølleparken.
I 2017 ble det gjennomført et tre-delt opplegg i samarbeid med MiA – Museene i Akershus: Tidslinje med lokalhistorie, demonstrasjon av sag og kvern, og praktisk øvelse som industriarbeider på 1800-tallet. Totalt 700 elever deltok i løpet av fem dager. Tilbakemeldingene fra MiA, skolekontoret i Skedsmo kommune og skolene har vært svært positive.

 

Besøk langs elva og i Mølleparken

Foruten DKS har det vært ca. 15 bestilte besøk med demonstrasjon av sag og kvern i Mølleparken. Det har vært sju bestilte guidede vandringer langs Sagelva fra Stasjonsparken til Mølleparken. I ferieperioden var det ti åpne dager med varierende antall besøkende. Vi har også hatt en guidet natur-, kultur- og historietur fra Lørenskog stasjon til Mølleparken med ca. 40 deltakere.

Vi har et klart inntrykk av at både Sagstien og Mølleparken blir flittig brukt av mange mennesker.

 

Sagelvafestivalen

ble arrangert for femte gang fredag 25. august. Arrangementet i Mølleparken var i hovedsak med samme aktiviteter som tidligere år: demonstrasjon av sag og kvern, salg av vafler og kaffe – spesielt stubbekaffe, informasjon om lokalhistorie, fremvisning og salg av husflidsprodukter, smaksprøver av flatbrød og vassgraut av byggmjøl, musikk og sang, speidere med zip-line og pinnebrød, manndomstest med spikerbanking og smeden som vakte stor interesse hos den yngre garde.

Nytt av året var ny plass for musikere. Tømmerlunna var komprimert og noe flyttet slik at det ble bedre plass for musikerne, publikum kom nærmere musikken, støyen fra Sagelva forstyrret ikke underholdningen og saga var åpen og tilgjengelig hele kvelden. 

Å flytte arrangementet fra St. Hans-tider til tidlig høst viste seg å være meget positivt.

Været var bra, folk kom og gikk i en jevn strøm. Tilbakemeldingene var mange og positive. Vårt bestemte inntrykk var at folk trivdes og var fornøyd.

 

Andre arrangementer

Strømmenkvelden ble arrangert 30. oktober i samarbeid med Skedsmo bibliotek, Strømmen Vel og Strømmen Menighet. Hovedtema var presentasjon av boken Den gang mormor var konfirmant i Strømmen kirke. Hedersprisen Strømlingen ble tildelt skuespilleren Sissel Ryen for mange års innsats i og for kulturlivet i Strømmen.

Sagelvas Venner har deltatt på Kulturminnedagene som ble gjennomført på Huseby gård på Skedsmokorset 17. september. Vårt bidrag var informasjon om Sagelvas Venner, demonstrasjon av kvern for maling av korn og servering av kaffe kokt på stubbe.

Vi har også deltatt på KulturMix i Skedsmo kultursenter i Lillestrøm 4. november. Skedsmo kommune inviterte organisasjoner og foreninger i kommunen til å presentere sine tilbud for kommunens innbyggere.

 

Vår informasjonsaktivitet

Vår utadrettede informasjon er gjennom tre kanaler: bladet Saugdøla som gis ut fire ganger per år - dels trykket og dels elektronisk, nettstedet www.sagelvasvenner.org og Facebook-siden.

Nettsted og Facebook oppdateres fortløpende om våre aktiviteter. Begge internett-kanalene holder bra standard og har mange besøkende.

For annonsering av de sommeråpne dagene i Mølleparken har vi benyttet Det skjer i Romerikes Blad. Se https://www.rb.no/vis/kalender/

 

Dugnad

En organisasjon som Sagelvas Venner er basert på frivillighet og dugnad. Vi har en rekke medlemmer som deltar på de organiserte dugnadene som omfatter rydding langs Sagelva og i Mølleparken samt barking av tømmer. I tillegg gjøres det et omfattende forbedrings-, vedlikeholds- og utviklingsarbeid av en mindre gruppe. Dette dugnadsarbeidet er grunnlaget for at anleggene våre beholder og styrker sin bygningsmessige kvalitet til glede for folk i nåtid og framtid.

 

Våre støttespillere og samarbeidspartnere

Selv en forening drevet på dugnad trenger penger til driften. Vi takker Skedsmo kommune, Skedsmo historielag og Strømmen sparebank for støtte.

Strømmen sparebank dekker våre utgifter til Saugdøla – trykking, porto og rekvisita.

I flere år har vi forøvrig hatt godt samarbeid med Skedsmo bibliotek og Strømmen Vel om Strømmenkvelden og Strømmen Rotary, Skedsmo historielag, Huseby gårds venner og en rekke grupper og enkeltpersoner som deltar på Sagelvafestivalen.

 

Strømmen sidebane

Tegninger av anlegget er ferdig, politisk tilsagn er gitt av Skedsmo kommune, geoteknisk undersøkelse av grunnen er foretatt.
Den historiske modellen vil bli bygget syd for dagens hovedbanes kryssing av Sagelva.

Nå (2018) arbeides det med finansiering, byggesøknad og fremdriftsplan.

 

Regnskap 2017

Regnskapet er avsluttet og levert til revisor. Regnskapet blir lagt frem på årsmøtet. Etter godkjenning fra årsmøtet vil hovedtall fra regnskapet bli lagt ut på nettstedet vårt sammen med referat fra årsmøtet.

 

Ved årsslutt var medlemstallet
419 (2016: 375) enkeltpersoner og
16 (2016: 16) bedrifter/lag.

 

I 2017 har Sagelvas Venner fått 3 045 kr fra Norsk Tipping ved at 20 spillere hos Norsk Tipping har registret seg som Grasrotgiver til Sagelvas Venner.

Å være Grasrotgiver koster deg ingen ting. Du trenger kun å registrere deg hos Norsk tipping som da overfører 5 % av din spilleinnsats til Sagelvas Venner uten at det går ut over din innsats, premie eller vinnersjanse.  Den eneste som tjener på dette er din forening: Sagelvas Venner.

 

Takk for at du blir Grasrotgiver!!

 

Husk å ta med årsmeldingen på årsmøtet torsdag 8. mars kl. 19:00 Vel møtt på Trevar’n!!

Sagelvafestivalen 2018 vil bli arrangert i august. Mer informasjon om dato kommer senere.

Saugdøla redaksjon: Svein Olav Arnesen

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 907 39 063

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode