SAGELVAS VENNER           Nr.  1 2016 - årgang 15


VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 3. MARS 2016 kl 19.00
i Trevar’n, Sagdalsveien 24. OBS begrensede parkeringsmuligheter! Årets hovedpunkter vil bli gjennomgått, spesielt tar vi for oss arbeidsprogrammet og arrangementer utover vår og sommer.

Saugdøla-16-1

 Mølleparken i blåskjær i en snøfattig romjul. Demningen er reparert og klar for nye flommer. Oppfylling og rekkverk står for tur.  Foto Steinar Bunæs

TERMINLISTEN

Flommen i september sørget for at det ble mye ekstraarbeid. både på kommunen og oss selv Etter at demningen ble forhøyet er det viktigste gjort, men mye arbeid gjenstår før vi kan foreta en ”nyåpning” ved sesongstarten i april/mai. Heldigvis førte flommen også noe godt med seg: Vi skal få opp fine gamle gjerdestolper som stammer fra den nedrevne Trevarebrua, de er av støpejern med årstallet 1912 preget inn i godset. Med små tilpasninger oppnår vi å få en mer direkte adkomst fra saga til damluka hver gang denne skal betjenes, det betyr en stor forenkling.
I sagas underetasje har vi innvunnet plass til et nytt redskapsrom som lenge har vært savnet. I tillegg skal saghuset få et nytt lag med beis eller tjære.
En litt vrien mai-kalender gjør at Den Kulturelle Skolesekken i år vil komme senere enn vanlig – elevene vil besøke oss 19., 20., 23., 24. og 26. mai.
Sagelvafestivalen kommer i år fredag 17. juni. Da blir det store festligheter både i Mølleparken og ellers langs elva. Innimellom får vi flere private arrangementer.

 

Årsmelding 2015

Styret i 2015

har bestått av Steinar Bunæs, leder/sekretær, Svein O. Arnesen, nestleder, samt styremedlemmene Finn W. Halvorsen, Ragnar Halgunset og Jens E. Karlsen. Varamedlemmer har vært Trygve Fledsberg og Sølvi Ruud. Trygve Fledsberg har som ny regnskapsfører sørget for et nytt verktøy for regnskap mv.: StyreWeb. Revisjon: Bjørn Leganger Krogstad, revisor, Alf Stefferud, vararevisor.
Valgkomité: Per Høstland, Ragnfrid Holm, Per Klevan.

Møteaktivitet

I løpet av 2015 har det i tillegg til årsmøtet vært avholdt 7 styremøter. Strømmenkvelden ble gjennomført i samarbeid med Strømmen Vel og Skedsmo bibliotek i oktober, med hovedfokus på boka om Strømmenkverna, skrevet av Ragnar Halgunset og Steinar Bunæs.

Året 2015 startet tidligere enn vanlig for Sagelvas Venner

Allerede tirsdag 13. januar ønsket kommunen at vi skulle arrangere åpningen av Friluftslivets år 2015, med vandring langs Sagelva og stort opplegg med mange bål, gløgg, artistopptreden og appeller i Mølleparken.
28. januar ga vi biskop Atle Sommerfeldt og hans visitasfølge en bred orientering om Sagelvas historie i et hyggelig samarbeid med kirken og Trevar’ns Venner.

Flommen i september

I dagene 3.-4. september gikk Sagelva kjempestor. Til tross for at vi så sent som i juni forhøyet Nedre Mølledam med 30 cm fant elva seg et nytt leie, noe som medførte at 10-15 kubikkmeter stein og pukk ble feid ut i elva. Som omtalt på forrige side måtte vi i samarbeid med Skedsmo kommune iverksette et omfattende reparasjonsarbeid. Tre planlagte saginger i september og oktober måtte avlyses.

Foreningens viktigste arbeidsoppgaver i 2015

Mølleparken

Det har vært stor aktivitet både på saga og kverna. Som vanlig ble det også gjennomført en rekke vandringer og saginger for skoler, lag og bedrifter.
Vi har også produsert lerretsposer med ny kvernlogo, designet av Per Høstland. Posene fylles med nymalt mjøl og selges som suvenirer. Tilbudet har slått meget godt an, og i løpet av året ble det solgt nærmere 200 poser à kr 50,-.

Markering av 70-årsdagen for frigjøringen

15. april ble det åpnet en større fredsutstilling i biblioteket. Utstillingen ble stående til 30. juni. Gjenstander fra krig og frigjøring var samlet inn av Alf Stefferud og Steinar Bunæs.  Torsdag 7. mai ble det holdt et lysbildekåseri om samme sak i Strømmen Amfi ved Alf Stefferud. Fredag 8. mai ble 70-årsdagen for frigjøringen minnet med en marsj fra Sandbekken til Milorghula ved Åmotdammen. Søndag 14. juni arrangerte vi en ny tur fra Ytre Rælingen til slippstedet Kåterudmåsan i Enebakk.

Saugdøla, vårt informasjonsblad, har i 2015 kommet ut med fire nummer.

Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

De årvisse DKS-vandringene ble gjennomført i samarbeid med Akershusmuseet og kommunens skolekontor. Alle elevene fra 8. klassetrinn i Skedsmo kommune fikk tilbudet, og til sammen ble nærmere 800 elever guidet. Elevene viste stor interesse for å se hvordan kvern og oppgangssag av gammel modell fungerer.


Sagelvafestivalen 2015

Sagelvafestival nr 3 gikk av stabelen i godt sommervær fredag 19. juni. Vi hadde lagt opp et stort og variert program i Mølleparken. Folk kom og gikk i en jevn strøm hele kvelden. En nyhet i år var vassgraut som Huseby gårds venner hadde kokt av mjøl fra Strømmenkverna. En stor kjele ble solgt til siste sleiv.

Dugnader

Med god innsats fra medlemmene ble det gjennomført dugnader med rydding langs elva og i Mølleparken i april/mai. Høstflommen gjorde det nødvendig med omfattende ekstradugnader i oktober. Dugnadsleder var Hans-Petter B. Pedersen.

Andre arrangementer

Søndag 13.09. Vandring fra Lørenskog stasjon via Langvannet til Mølleparken.

Hjemmesiden www.sagelvasvenner.org/ som ble lansert i 2009, blir holdt à jour og videreutviklet av Ragnar Halgunset. Det har medført et vesentlig bedre ajourhold, noe som igjen har resultert i svært høye besøkstall.

Facebooksiden for Sagelvas Venner treffer andre lesere. Ved årsskiftet var den kommet opp i rundt 522 følgere – eller ”likes”. Siden driftes av Trygve Fledsberg.


Våre støttespillere

Vi kvitterer og takker i 2015 for disse pengegavene:
Først og fremst takker vi for æresprisen vi ble tildelt av Strømmen Rotary ved åpningen av Sagelvafestivalen. Videre takker vi hjerteligst for gaver og tilskudd fra Sagdalen Rotaryklubb, Strømmen Pensjonistforening, Lions Club Strømmen, Strømmen Humanitære forening, Skedsmo Historielag og Skedsmo kommune.
Styret retter videre en stor takk til Skedsmo bibliotek og Strømmen Vel for samarbeidet rundt Strømmenkvelden, og til Strømmen Sparebank som dekker våre utgifter til Saugdøla, porto, kopiering og rekvisita.

Sagelvas Venner –     Regnskap 2015 – HOVEDTALL
Resultat     - 13.976,29
Beholdning pr. 31.12.2015    666.715,53
Detaljert regnskap fremlegges på årsmøtet.

Medlemstall:
Per 31.12.2015:     Personlige medlemmer        384
Herav bedrifter / lag          18

Saugdøla-16-1 Saugdøla-16-1
Ny klopp ble bygd i juni. Den holdt under storflommen, men trapp og rekkverk forsvant. Foto Steinar Bunæs Steinar fikk som førstemann teste det nye lukespillet på Øvre Mølledam som Egil og Erik monterte i oktober. Foto Erik Johnsbråten

Kommende arrangementer i 2016

Saugdøla-16-1

Bingen lenser: Torsdag 21. april skal vi sammen med Skedsmo historielag vandre langs Glomma fra Bingsfossen til Bingen lenser med guiding av lederen i Bingen Lenseminneforening, Berit Leikhammer. Oppmøte Bingsfoss bru kl 18.

Karl XII 300-årsmarkering: Ved sesongåpningen i Mølleparken forsøker vi å få til en historisk markering. Karl XII var her midt i vår 340 år lange saghistorie.  Han overnattet på Stalsberg, 200 meter fra Mølleparken, rett opp Gislebakken.

Tor Haugen i RB

Vi har planlagt flere dugnader våren 2016
Den største blir lørdag 23.04. kl 09.00 i Mølleparken – resten via e-postinnkalling.

 

NB: Husk å ta med årsmeldingen på årsmøtet


 

Saugdøla redaksjon: Steinar Bunæs

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Ønsker du Saugdøla elektronisk? Ta kontakt!

 


 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode