SAGELVAS VENNER           Nr. 2  2015 - årgang 14


EN NY VÅR VENTER OSS I MØLLEPARKEN

Vi starter med stordugnad lørdag 25. april kl 09.00 og håper på godt fremmøte! Egil, Trygve og Ragnar har lagt store planer, og andre står klar til å bistå med gjennomføringen med Hans Petter i spissen.
Vi trenger mange til å rydde elveløp og elvebredder for søppel og buskas, både i Mølleparken og lenger oppover langs elva.

Saugdøla-15-2

 Møllebrua fotografert 12.10.14. Kommunen skal i sommer utbedre den svake konstruksjonen og fjerne de heslige kabelrørene.   Foto Svein O. Arnesen

 

VELKOMMEN TIL SESONGÅPNING LØRDAG 2. MAI kl 13

Vi inviterer alle til åpningsfest i Mølleparken med disse innslagene:
•    LANSERING av den nye boken om Strømmenkverna (kr 200,-)
•    Turid Lisbeth NYGÅRD synger “Når møllehjulet sang” og andre viser
•    Feiring av kvernas ettårsdag med stor BYGGKAKE med ett lys på!
•    Kafételt med vafler og kaffe kokt på stubbe.
Mandag 4. mai starter et fem dagers besøk av Den Kulturelle Skolesekken.
Senere venter flere besøk og mindre arrangementer.
Sagelvafestivalen arrangeres dette året fredag 19. juni med store festligheter både i Mølleparken og ellers langs elva. Merk dagen!

 

 Hovedtrekk fra Årsmøteprotokollen for 2014

Årsmøtet ble avholdt i Trevar’n 5. mars 2014 med 31 medlemmer til stede.
Steinar Bunæs ble valgt til møteleder og Svein Olav Arnesen til møtesekretær. Til å underskrive protokollen ble Sølvi Ruud og Per Johansen valgt.

Styrets årsmelding, som var tatt inn i Saugdøla nr. 1-2015, ble godkjent uten merknader.

Årsregnskapet ble referert. Det var som vanlig ført av regnskapsfører Trygve Tørres. Regnskapet var revidert og funnet i orden av revisor Bjørn Leganger Krogstad. Det viser en inntekt på kr.122 023,67 og en utgift på kr. 95 610,99. Derved fremkommer et overskudd på kr. 26 412,68. Innestående på sagkonto er kr. 624 700,31 og på driftskonto kr. 55 960,01. Foreningen har gjennom året mottatt en gave fra Strømmen Pensjonistforening på kr 5 000,- samt Skedsmo kommunes Byggeskikkpris 2014 på kr 10.000-, til sammen kr. 15 000,-.
Regnskapet ble godkjent uten merknader. Styrets forslag om å beholde samme kontingent for 2015 som i 2014, dvs. kr. 100,- for personlige medlemmer og kr. 300,- for bedrifter og foreninger ble enstemmig vedtatt.

Innkomne forslag
Forslag til endring av vedtektenes § 6 ble vedtatt fra gjeldende vedtekt: Leder og styremedlemmer velges for 2 år av gangen
til følgende nye ordlyd:
-    Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år, men kan unntaksvis velges for 1 år.
-    Det kan velges inntil 2 varamedlemmer.  Disse velges for 1 år.
Det ble videre vedtatt å nedsette en gruppe på tre personer som skal foreta en gjennomgang av vedtektene. Gruppen består av Trygve Fledsberg, Ragnar Halgunset og Svein Olav Arnesen. Forslag til nye vedtekter forelegges styret innen 01.11.15. Styret legger frem forslag til nye vedtekter på årsmøtet 2016.

 

Valg av styre for 2015
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt:

* Steinar Bunæs, leder    gjenvalgt for 1 år
* Svein O. Arnesen, styremedlem    sitter 1 år til
* Finn W. Halvorsen, styremedlem    sitter 1 år til
* Jens E. Karlsen, styremedlem    sitter 1 år til
* Ragnar Halgunset, styremedlem    gjenvalgt for 2 år
* Sølvi Ruud, varamedlem    gjenvalgt for 1 år
* Trygve Fledsberg, varamedlem    gjenvalgt for 1 år


Valg av revisor og vararevisor
Valgkomiteens forslag til revisor og vararevisor ble enstemmig vedtatt:

    * Bjørn Leganger Krogstad, revisor    gjenvalgt for 1 år
    * Alf Stefferud, vararevisor    gjenvalgt for 1 år

Valg av valgkomité på tre medlemmer
Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt:

* Per Høstland    gjenvalgt for 1 år
* Ragnfrid Holm    gjenvalgt for 1 år
* Per Klevan    gjenvalgt for 1 år

Gaveoverrekkelser

To tillitsvalgte ble overrakt Sagelvas Venners hederstegn: Treplate med bilde av Strømmensaga i Mølleparken:
Trygve Tørres for mange års arbeid som kasserer og for føring av foreningens regnskap.
Ragnar Halgunset for arbeid som leder av kvernkomiteen.

Strømmen 16. mars 2015.

Svein Olav Arnesen
Sølvi Ruud                Per Johansen

 

Orienteringssaker på årsmøtet

Friluftslivets år ble åpnet i Mølleparken 13. januar, og for vår del fortsetter året med disse arrangementene:
 -   08.05. Tur til Milorghula fra Sandbekken kl 18.00
 -   14.06. Tur til slippstedet Kåterudmåsan, Enebakk.
Vi møtes da ved Fjeldsrud i Rælingen presis kl 12.00, og kjører 1 km på låst bomvei, deretter en snau times vandring inn til slippstedet.
Andre arrangementer rundt Fredsvåren 1945 er fastlagt slik:
 -   15.04. kl 12.00. Utstillingsåpning i Skedsmo bibliotek.
 -   07.05. kl 19.00: Kåseri om Fredsvåren v/Alf Stefferud i biblioteket
Også i september arranger vi en tur under paraplyen Friluftslivets år:
 -   13.09. Tur langs vassdraget fra Lørenskog stasjon til Mølleparken.


Museal jernbane: Det er foreslått et nytt musealt element ved Sagelva: En gammel jernbanevogn plassert på en kort skinnebane i den gamle sidebanens trasé. Styret har senere vedtatt å få saken utredet.

Sagmuseum for Skedsmo

I regi av Lillestrøm historielag arbeides det med å få etablert et Lillestrøm sagbruk og industrimuseum. SaV har blitt informert om pågående aktivitet, men har ikke blitt invitert til aktivt å ta del i arbeidet. SaV oppfatter tiltaket å ha en sterk orientering om Lillestrøm fra slutten av 1860-tallet.

 

Saugdøla-15-2

Fra årsmøtet i Trevarelokalet.       Foto fra på denne side tatt av Svein O. Arnesen


Saugdøla-15-2

Steinar Bunæs tildeler Trygve Tørres minneplakett i årsmøtet

Saugdøla-15-2

Ragnar Halgunset var syk og mottok sin minneplakett på styremøtet.

 

Fra SaVs orienteringsmøte med Skedsmo kommune i februar

Sagstiens trasé mot Skjærva er fra kommunens side ikke klar pga. planarbeid langs Skjærvagapet og mulig ny trasé for Nordbyveien.
SaV ønsker å forsere planene for en gangbane under brua i Skjettenveien.

Nytt administrativt opplegg

Vi tar nå i bruk StyreWeb – et program som er velegnet for regnskap og administrasjon i mindre foreninger. Systemet er også tilrettelagt for bruk av epost. Vi oppfordrer derfor alle til å sende sin epostadresse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Dersom du ønsker Saugdøla tilsendt på epost er det fint om du melder fra om dette samtidig. Adressen vil kun bli brukt til å kommunisere med våre medlemmer og vil ikke bli gitt til andre

 
 


 

Saugdøla redaksjon: Steinar Bunæs

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Ønsker du Saugdøla elektronisk? Ta kontakt!

 


 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode