SAGELVAS VENNER           Nr. 1  2015 - årgang 14


VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 5. MARS 2015 kl 19.00


I år som i fjor vil møtet bli holdt i Trevar’n i Sagdalsveien 24.
OBS begrensede parkeringsmuligheter! Årets hovedpunkter vil bli gjennomgått, spesielt vil vi ta for oss arbeidsprogrammet og turene i forbindelse med 70-årsjubileet for frigjøringen og Friluftslivets år. 

Saugdøla-15-1

Så snart snøen smelter starter årets dugnader – vi har mye å ta fatt på. Velkommen til innsats utover våren!                       Foto Steinar Bunæs

 

TERMINLISTEN


Også i 2015 skal det skje mye i Mølleparken. Saghuset skal få et nytt lag med beis eller tjære, og diverse vedlikeholdssarbeider og nyanlegg står på programmet. Ny klopp til øya må på plass etter at flommen herjet, og krattet på øya skal trimmes.
Av arrangementer blir det bråstart med Den kulturelle skolesekken 4.-8. mai.
Fredag 8. mai skal vi markere 70-årsdagen for frigjøringen. Vi vandrer fra Sandbekken via Lørenskog skihytte til Åmotdammen med avmarsj kl 18.00.
Søndag 14. juni arrangerer vi tur til slippstedet Kåterudmåsan i Enebakk.
Sagelvafestivalen kommer i år fredag 19. juni. Da blir det store festligheter både i Mølleparken og ellers langs elva. Innimellom får vi flere private arrangementer.
I sommer satser vi på to åpne sagkvelder som blir nærmere annonsert, og høstprogrammet kommer vi tilbake til.

 

Årsmelding 2014


Styret i 2014

har bestått av Steinar Bunæs, leder/sekretær, Svein O. Arnesen, nestleder, samt styremedlemmene Finn W. Halvorsen, Ragnar Halgunset og Jens E. Karlsen. Varamedlemmer har vært Sølvi Ruud og Trygve Fledsberg.
Trygve Tørres har vært regnskapsfører og har også deltatt i styremøter.
Revisjon: Bjørn Leganger Krogstad, revisor, Alf Stefferud, vararevisor.
Valgkomité: Per Høstland, Ragnfrid Holm, Per Klevan.


Møteaktivitet

I løpet av 2014 har det i tillegg til årsmøtet vært avholdt fem styremøter. Strømmenkvelden ble gjennomført i samarbeid med Strømmen Vel og Skedsmo bibliotek i oktober, med hovedfokus på heftet om Sagmesterboligene i Strømmen. Grunnlovsjubileet ble minnet ved et skuespill om Skedsmos egen Eidvoldsmann. 

 

Foreningens viktigste arbeidsoppgaver i 2014


Mølleparken

Det har vært stor aktivitet både på saga og kverna. Den største begivenheten var sesongåpningen lørdag 3. mai, der vi med ordfører Ole Jacob Flæten i spissen innviet vår store nyervervelse, Strømmenkverna. Som vanlig er det også gjennomført en rekke vandringer og saginger for skoler, lag og bedrifter.

Demonstrasjoner av kverna har slått godt an. Ragnar Halgunset og Steinar Bunæs har skrevet bok om Strømmenkverna, den skal foreligge klar til salg ved sesongstart 2015. Vi har også produsert lerretsposer med ny kvernlogo, designet av Per Høstland. Posene skal fylles med nymalt mjøl og selges som suvenir.

I tillegg til saginger og kverninger er det utført omfattende arbeid på kvern og vannrenne. Videre er praktiske forbedringer på saga gjennomført, og utemøblementet er komplettert. Driftskomiteen har bestått av Egil Johnsbråten, Trygve Fledsberg, Ragnar Halgunset, Torben Pettersen og Steinar Bunæs. 

 

Den kulturelle skolesekken (DKS)

De årvisse DKS-vandringene ble gjennomført i samarbeid med Akershusmuseet og kommunens skolekontor. Alle elevene fra 8. klassetrinn i Skedsmo kommune fikk tilbudet. Til sammen ble nærmere 800 elever guidet. Elevene viser stor interesse for å se hvordan kvern og oppgangssag av gammel modell fungerer.
Også dette året har flere klasser fra NATUR videregående skole på Furuset vært på besøk. Dette er 16-åringer som har valgt studieretning landbruksfag. De ga uttrykk for at både saga og kverna ligger midt i deres interessefelt. Vi ser fram til nye besøk derfra i årene som kommer.Sagelvafestivalen 2014

Sagelvafestival nr 2 gikk av stabelen i godt sommervær 13. juni. Vi hadde lagt opp et stort og variert program i Mølleparken, og folk kom og gikk i en jevn strøm hele kvelden. Nyheter i år var flatbrød bakt av Huseby gårds venner med mjøl fra Strømmenkverna, samt en populær smed fra Lillestrøm.

 

Dugnader

Med god innsats fra medlemmer ble det gjennomført dugnader med rydding langs elva og i Mølleparken i april/mai. Dugnadsleder var Hans Petter Bunæs Pedersen.Andre arrangementer

16.08. Sagmesterdagen med start på Skedsmo bygdemuseum, videre til Mølle-parken og sagmesterboligen Taarnet var et nytt innslag som slo godt an.
20.09. Vandring fra Lørenskog stasjon via Langvannet til Mølleparken.
10.10. Samarb. med Skjetten skole om seremoni for digital natursti langs Sagelva.
30.11. Markering av lys på ny etappe langs Sagstien: Vandring via støpegrismonumentet til Mølleparken.Saugdøla, vårt informasjonsblad, har i 2014 kommet ut med fire nummer.Hjemmesiden www.sagelvasvenner.org/ som ble lansert i 2009, blir holdt à jour og videreutviklet av Ragnar Halgunset. Det har medført et vesentlig bedre ajourhold, noe som igjen har resultert i svært høye besøkstall.Facebooksiden for Sagelvas Venner treffer andre lesere. Ved årsskiftet var den kommet opp i rundt 350 følgere – eller ”likes” Siden driftes av Trygve Fledsberg.

 

Våre støttespillere

Vi kvitterer og takker i 2014 for disse pengegavene:

Giver Beløp
Strømmen Pensjonistforening 5.000
Skedsmo kommunes byggeskikkpris 10.000
Sum 15.000


Styret retter en stor takk til våre støttespillere som bidrar med gaver og støtte til drift og videre utbygging av sag og kvern. Takk også til Skedsmo bibliotek og Strømmen Vel for samarbeidet rundt Strømmenkvelden, og til Strømmen Sparebank som dekker våre utgifter til Saugdøla, porto, kopiering og rekvisita.

 

Sagelvas Venner –  Regnskap 2014 – Hovedtall


Resultat     26.412,68
Beholdning pr. 31.12.2014    680691,82
Detaljert regnskap fremlegges på årsmøtet.

Medlemstall: Per 31.12.2014:     Personlige medlemmer: 342, Bedrifter / lag: 20

 

Året 2015 startet tidligere enn vanlig for Sagelvas Venner.

Allerede tirsdag 13. januar ønsket kommunen at vi skulle arrangere åpningen av Friluftslivets år 2015, med vandring langs Sagelva og stort opplegg med mange bål, gløgg, artistopptreden og appeller i Mølleparken.
28. januar ga vi biskop Atle Sommerfeldt og hans visitasfølge en bred orientering om Sagelvas historie i et hyggelig samarbeid med kirken og Trevar’ns Venner.

 

To pristildelinger til Sagelvas Venner i samme år!


Saugdøla-15-1

Trygve Fledsberg, Steinar Bunæs og Egil Johnsbråten mottok Skedsmo kommunes byggeskikkpris under Sagelvafestivalen 2014.  Foto Bjørn Gunnar Kværne.

 

Varaordfører Boye Bjerkholdt gir kommunens frivillighetspris 2014 til Sagelvas Venner ved Steinar Bunæs.     Faksimile fra Romerikes Blad

I fjor opplevde vi to meget hyggelige begivenheter. Under Sagelvafestivalen ble vi tildelt Skedsmo kommunes byggeskikkpris 2014 for arbeidet med Mølleparken.
I desember fikk vi sannelig også kommunens frivillighetspris for 2014.
Begge er svært hyggelige oppmerksomheter som vi verdsetter meget høyt.Ny bru over Sagelva ved den kommende Slorahallen

Det så en stund ut til at de bevilgede midlene måtte gå med til opprenskning avforurensede grunnmasser, men på slutten av året er summen på rundt 12 mill. kroner skaffet til veie fra andre poster i kommunens budsjett for 2015. Det betyr at vi i løpet av året skal kunne krysse elva fra Sagstien og over til Holmsens vei.Sagelvafestivalen 2015

Årets festival er lagt til fredag 19. juni. Strømmen Rotary har regien. Som sist blir det liv og røre langs hele Sagelva. I Mølleparken satser vi på visning av sag og kvern. I tillegg blir det varierte musikkinnslag med gamle og nye krefter. Skedsmospeiderne vil tilby elveoversetting og rigge opp speiderleir i år som i fjor.
Nytt av året er at vi inviterer lokalt håndverk og husflid til å presentere seg.Vi har planlagt flere dugnader våren 2015

Den største blir lørdag 25.04. kl 09.00 i Mølleparken – resten via e-postinnkalling.Etterlysning: Eier du noen av disse kontiene?
Da har du betalt kontingent uten at vi vet hvem du er.
7026 10 03382, 1628 11 17037 eller 5102 10 64045.NB: Husk å ta med årsmeldingen på årsmøtet!


 

Saugdøla redaksjon: Steinar Bunæs

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Ønsker du Saugdøla elektronisk? Ta kontakt!

 


 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode