SAGELVAS VENNER           Nr. 2  2014 - årgang 13VELKOMMEN TIL EN NY SESONG I MØLLEPARKEN

Vi starter med stordugnad lørdag 26. april kl 09.00 og håper på stort fremmøte! Kvernhuset skal få siste finpuss før åpningsseremonien, og ellers er det mye annet å ta tak i både i Mølleparken og lenger oppover langs elva.

Saugdola 2014 2 a

Snøen er smeltet – nå starter gjerdebeising og annen ferdiggjøring på kverna. Velkommen til dugnad lørdag 26. april!                  Foto Steinar Bunæs

 

 OG DERETTER STÅR STORE BEGIVENHETER I KØ

Lørdag 3. mai kl 12 blåser Strømmen Blandaband i gang åpningsfesten med høytidelig innvielse av Mølleparkens store tilvekst: Strømmenkverna. Etter hvert settes vannet på, kvernkallen starter og kornmalingen er i gang. Store plansjer som skal hjelpe oss til å forstå virkemåten er produsert gjennom vinteren. Her er hele 26 komponenter navngitt og omtalt.

Mandag 5. mai starter et fem dagers besøk av Den kulturelle skolesekken.
Lørdag 24. mai skulle vi ha vist fram modellen av Strømmensaga fra Flisespikkerlauget. Dette må dessverre utsettes, og vi velger da å kombinere visningen med Sagelvafestivalen, som i år arrangeres fredag 13. juni med store festligheter både i Mølleparken og ellers langs elva.

Hovedtrekk fra Årsmøteprotokollen for 2013

Årsmøtet ble avholdt i Trevar’n 6. mars 2014 med 31 medlemmer til stede.
Steinar Bunæs ble valgt til møteleder og Ragnar Halgunset til møtesekretær. Til å underskrive protokollen ble Egil Johnsbråten og Erik Johnsbråten valgt.

Styrets årsmelding, som var tatt inn i Saugdøla nr. 1-2014, ble godkjent uten merknader.

Årsregnskapet ble referert. Det var som vanlig ført av regnskapsfører Trygve Tørres. Regnskapet var revidert og funnet i orden av revisor Bjørn Leganger Krogstad. Det viser en inntekt på kr.117 161,75 og en utgift på kr. 97 846.20. Derved fremkommer et overskudd på kr. 19 315,55. Innestående på sagkonto er kr. 612 972,85 og på driftskonto kr. 41 274,79. Foreningen har gjennom året mottatt en rekke gaver samt Gjertrudprisen, til sammen kr. 43 000,-.
Regnskapet ble godkjent uten merknader. Styrets forslag om å beholde samme kontingent for 2014 som i 2013, dvs. kr. 100,- for personlige medlemmer og kr. 300,- for bedrifter og foreninger ble enstemmig vedtatt.

Valg av styre for 2014: Styremedlemmene Kirsten Johansen og Arne S. Dolven var på valg, og begge hadde bedt om avløsning etter å ha vært med i mange år. Også styremedlem Jens E. Karlsen og varamedlemmene Svein O. Arnesen og Trygve Fledsberg var på valg. Valgkomiteens la fram sitt forslag til kandidater, som alle ble enstemmig valgt. Etter valget har styret følgende sammensetning:

Steinar Bunæs, leder Sitter 1 år til
Svein O. Arnesen, styremedlem Valgt for 2 år
Finn W. Halvorsen, styremedlem Valgt for 2 år
Jens E. Karlsen, styremedlem Gjenvalgt for 2 år
Ragnar Halgunset, styremedlem Sitter 1 år til
Sølvi Ruud, varamedlem Valgt for 1 år
Trygve Fledsberg, varamedlem Gjenvalgt for 1 år

Valg av revisor og vararevisor:

Valgkomiteens forslag til revisor og vararevisor ble enstemmig vedtatt:

Bjørn Leganger Krogstad, revisor Gjenvalgt for 1 år
Alf Stefferud, vararevisor Gjenvalgt for 1 år

Valg av valgkomité på tre medlemmer:

Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt:

Per Høstland Gjenvalgt for 1 år
Ragnfrid Holm Gjenvalgt for 1 år
Per Klevan Gjenvalgt for 1 år

Gaveoverrekkelser:

Arne Dolven og Kirsten Johansen fikk overrakt plakett med motiv av Strømmensaga for sin innsats som styremedlemmer i mange år.

Orienteringer:

Årets arbeidsplan ble gjennomgått av Steinar Bunæs. Det har blitt avholdt befaring langs Sagelva sammen med Svein Ussberg fra Skedsmo kommune om bl a følgende: Steinplastring langs elvebredden, fjerning av trær i elva, oppfylling i skråningen mot Skjettenveien, nye lys på Sagstien og rutiner for hundeposestativene.
Vårens program ble omtalt – se førstesiden av bladet.
Videre blir det to åpne feriesaginger i juli. Sagmesterdagen lørdag 16. august vil starte på Huseby gård og fortsette i Mølleparken og på Taarnet.
Et hefte om Sagmesterboligene i Strømmen vil bli presentert samme dag.
Skjetten skole er utpekt av Microsoft til å være Mentor school 2014. Skolen har da ønsket et samarbeid om digital natursti langs Sagelva.
Steinar Bunæs og Per Klevan viste til slutt sine ”Digitale fortellinger” om Sagmesterboligen Nebben og om steinfundamentet til kvernhuset i 2012.

Strømmen 6. mars 2014.

Egil Johnsbråten    Ragnar Halgunset    Erik Johnsbråten.

Saugdola 2014 2b

En del av årsmøtets deltakere i Trevarelokalet.                 
                                 Foto fra årsmøtet tatt av Trygve Fledsberg og Svein O. Arnesen


Saugdola 2014 2cSaugdola 2014 2d

Steinar Bunæs og Ragnar Halgunset sto for møteledelsen.

Kirsten Johansen og Arne S. Dolven mottok minneplaketter.

 

 Saugdola 2014 2eSaugdola 2014 2f

Styremedlem: Finn W. Halvorsen

Nytt varamedlem: Sølvi Ruud.

Sagelvafestivalen 2014:

Årets festival er lagt til fredag 13. juni. Som sist er det Strømmen Rotary som har regien. Hovedscenen ser i år ut til å bli lagt til Stasjonsparken. I Mølleparken satser vi på visning av både kvern, sag og sagmodell, i tillegg til varierte danse- og musikkinnslag. Skjettenspeiderne gleder seg til å tilby elveoversetting og rigge opp sin speiderleir både større og bedre enn i fjor. Vi satser på både egen servering og eksotisk matservering i samarbeid med Frivilligsentralen. – Følg med i aviser og nettsider når tiden nærmer seg!


Saugdøla redaksjon: Steinar Bunæs

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Ønsker du Saugdøla elektronisk? Ta kontakt!

 


 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode