SAGELVAS VENNER           Nr. 1  2014 - årgang 13


VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 6. MARS 2014 kl 19.00

I år som i fjor vil møtet bli holdt i Trevar’n i Sagdalsveien 24.

OBS begrensede parkeringsmuligheter! Årets hovedpunkter vil bli gjennomgått, og spesielt vil vi ta for oss sesongåpningen lørdag 3. mai – en festdag for alle Sagelvas Venner. Det blir et stort øyeblikk når ordføreren foretar den offisielle åpningen av Strømmenkverna.

saugdola2014-1a

Så snart snøen smelter starter gjerdebeising og annen ferdiggjøring på kverna. Velkommen til dugnad lørdag 26. april!               Foto Trygve Fledsberg

 

TERMINLISTEN


Også i 2014 skal det skje mye i Mølleparken. Kvernhuset skal få siste finpuss, utemøbler skal på plass, og mye beising og tjære skal påføres på nytt og gammelt treverk. Av arrangementer blir det bråstart med Den kulturelle skolesekken den 5.-9. mai. Senere i mai skal vi få overlevert den flotte modellen av Strømmensaga fra Flisespikkerlauget. Vi har fulgt med underveis og kan se at det blir en flott tilvekst!


Sagelvafestivalen kommer dette året fredag 13. juni, da blir det store festligheter både i Mølleparken og ellers langs elva. Innimellom får vi flere private arrangementer, og blant disse er besøket fra Teknologihistorisk gruppe i ingeniørforeningen Tekna et høydepunkt for oss. I sommer satser vi på to åpne sagkvelder som blir nærmere annonsert, og høstprogrammet kommer vi tilbake til.

 

Årsmelding 2012

Styret i 2013

har bestått av Steinar Bunæs, leder/sekretær, Ragnar Halgunset, nestleder, og styremedlemmene Arne S. Dolven, Kirsten Johansen og Jens E. Karlsen. Varamedlemmer har vært Svein O. Arnesen og Trygve Fledsberg.

Trygve Tørres har vært regnskapsfører og har også deltatt i styremøter.

Revisjon: Bjørn Leganger Krogstad, revisor, Alf Stefferud, vararevisor.

Valgkomité: Per Høstland, Ragnfrid Holm, Per Klevan.

 

Møteaktivitet

I løpet av 2013 har det i tillegg til årsmøtet vært avholdt fem styremøter. Strømmenkvelden ble gjennomført i samarbeid med Strømmen Vel og Skedsmo bibliotek i oktober, med hovedfokus på Strømmen Vels hundreårsjubileum.

Foreningens viktigste arbeidsoppgaver i 2013

Mølleparken

Det har vært stor aktivitet på saga i løpet av sesongen. Den kulturelle skolesekken og en rekke andre besøk ble gjennomført på våren. Vi nevner spesielt aprilbesøket fra foreningen Øyas Venner, som senere på året markerte hundreårsjubileet for kirkebygget fra Strømmen på Sør-Georgia. Vi tar også med gruppen på 12 fra Nederland i mai samt gruppen fra Stavanger med omtrent like mange 1. juli. Storfamilien fra Seattle på en av sommersagingene var også av de mer eksotiske.

I tillegg til alle sagingene er det utført et betydelig arbeid på kvern og vannrenne. Praktiske forbedringer på saga er også gjennomført. Driftskomiteen har bestått av Egil Johnsbråten, Trygve Fledsberg, Ragnar Halgunset og Steinar Bunæs.

 

Strømmenvandringen 2013 til Sankt Hansfjellet

Strømmen Vel markerte sine 100 år ved flere anledninger. Den første var fellesarrangementet i mai, med en historisk vandring fra Strømmen Torg med Alf Stefferud og Steinar Bunæs som guider. På Sankt Hansfjellet ble hundreårsgaven fra Saglvas Venner overrakt, til stor applaus fra de 150 deltakerne.

 

Sagelvafestivalen 2013

Den aller første Sagelvafestivalen gikk av stabelen 21. juni. Publikum kunne besøke i alt åtte stasjoner langs elva, og det gikk en jevn strøm hele kvelden. Vi hadde lagt opp et stort og variert program i Mølleparken, og hadde godt besøk. Noen ekstra teltoverbygg måtte rigges raskt pga regn, men stort sett gikk det bra.

 

Kvernhuset

Våre eminente sagmestere har i løpet av sommeren fått i stand både vanninntak og et stort og flott byggverk: Vannrenna ruver i landskapet, samtidig som den rammer inn Mølleparken på en fin måte. Det spøkte for fremdriften da vi ble nektet å kjøre ned med nødvendig arbeidsredskap, men heldigvis ble det en løsning på dette i 12. time.

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) og elvevandringer

DKS-vandringene ble igjen gjennomført i samarbeid med Akershusmuseet og kommunens skolekontor. Alle elevene fra 8. klassetrinn i Skedsmo kommuner hadde fått tilbudet og til sammen ble nærmere 800 elever guidet. Elevene viser stor interesse for å se hvordan ei oppgangssag av gammel modell fungerer. På museet ble elevene vist film fra industrivirksomheten på Strømmens Værksted fra 1950-årene.

Som vanlig har det også blitt gjennomført en rekke vandringer og saginger for foreninger, lag og bedrifter. Nytt avåret var flere klassebesøk fra NATUR videregående skole på Furuset. Dette er 16-åringer som har valgt studieretning landbruksfag, og de ga uttrykk for at både saga og kverna ligger midt i deres interessefelt. Vi ser fram til nye besøk derfra i årene som kommer.

 

Dugnader

Med god innsats fra medlemmer ble det gjennomført dugnader med rydding langs elva og i Mølleparken i april/mai.

 

Saugdøla, vårt informasjonsblad, har i 2013 kommet ut med fire nummer.

Hjemmesiden www.sagelvasvenner.org som ble lansert i 2009, blir holdt à jour og videreutviklet av Ragnar Halgunset. Det har medført et vesentlig bedre ajourhold, noe som igjen har resultert i svært høye besøkstall.

 

Våre støttespillere

Vi kvitterer og takker i år for disse pengegavene:

Strømmen Humanitære Forening 20.000
Sagdalen Rotary Klubb 10.000
Fagforbundet Skedsmo 3.000
Akershus Kulturvernråd (Gjertrudprisen) 10.000
Sum 43.000

Styret retter en stor takk til alle våre støttespillere som bidrar med gaver og økonomisk støtte til drift av oppgangssaga, utbygging av Mølleparken og den nye Strømmenkverna. Takk også til Skedsmo bibliotek og Strømmen Vel for samarbeidet rundt Strømmenkvelden, og til Strømmen Sparebank som dekker våre utgifter til Saugdøla, porto, kopiering og rekvisita.

 

Sagelvas Venner – Regnskap 2013 – HOVEDTALL

Resultat 19 315,55
Beholdning pr. 31.12.2012       
654 247,64

 

Detaljert regnskap fremlegges i årsmøtet.

 

Medlemstall:

Per 31.12.2013: Personlige medlemmer 305
  Bedrifter / lag 
20

 

 Akershus Kulturvernråd ga Gjertrud-prisen til Sagelvas Venner

saugdola2014-1bsaugdola2014-1csaugdola2014-1d

Eivind Strømman overrakte prisen, ordfører Ole Jacob Flæten gratulerte og Hans Petter B. Pedersen serverte gløgg til de 50 fremmøtte.    

Foto Torben Pettersen.

Rett før jul ble denne prisen utdelt for aller første gang. Sagelvas Venner mottok kr 10.000 ”for å ha gjort Sagelva til et levende kulturminne” som det heter i det medfølgende diplomet. Takken går videre til alle i foreningen, men noen må nevnes spesielt: Alf Stefferud hadde ideen, og aktive sagmestere har fulgt opp.

Ny bru over Sagelva ved den kommende Slorahallen
Sagelvas Venner har fremmet forslag til trasé, og avventer behandlingen videre.

Vi har tillyst følgende dugnader våren 2014
Lørdag 26.04. kl 09.00: Frammøte i Mølleparken.
En dugnad i mai fastlegges senere.

Sagelvafestivalen 2014
Årets festival er lagt til fredag 13. juni. Strømmen Rotary har regien. Som sist blir det liv og røre langs hele Sagelva. I Mølleparken satser vi på visning av sag og kvern, og i tillegg blir det varierte danse- og musikkinnslag. Skjettenspeiderne gleder seg til å tilby elveoversetting og rigge opp sin speiderleir.
Følg med i avisene når tiden nærmer seg!

Sagelvas Venner på Facebook
Trygve Fledsberg har tatt initiativet til vår egen Facebookside. Besøk oss!

Husk å ta med årsmeldingen på årsmøtet!

 


Saugdøla redaksjon: Steinar Bunæs

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Ønsker du Saugdøla elektronisk? Ta kontakt!


 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode