Den 12. mai dukket den plutselig  opp i Sagelva, 200 meter vest for Strømmen Storsenter, en Lappfiskand, hannfugl i praktdrakt . Anda som vanligvis hekker i taigaens nordlige deler ved stille innsjøer og rolige vassdrag i Øst-Finnmark og Pasvik. En vanligvis sky og rastløs Fiskeand som umiddelbart ble rapportert inn på "artsobservasjoner.no". Dette førte til en viss tilstrømning av ornitologer og fuglekikkere fra hele Oslo-området. Fuglen flyttet seg deretter både til Langvannet og Fjellhamardammen, hvor den kunne observeres til og med 17. mai.

Ubekreftede observatører mener at anda har oppholdt seg i Sagelva/Fjellhamarelva siden 28. april. På det meste var 12-15 fuglefotografer til stede og foreviget denne sjeldne hannen i praktdrakt, i Fjellhamardammen denne uken i mai. Innen ornitologien er nok denne den mest celebre gjesten vi har hatt i Sagelva noen gang.

Tekst og foto: Knut Lindh