Sidebanen

Sist tirsdag var prosjektgruppen for Strømmen sidebane på befaring på byggeplassen for å inspisere de siste arbeidene som entreprenøren hadde gjort.

Hele skråningen langs viadukten er nå sikret med en solid granittmur og de første 20 meterne av Sagstien er planert og gruset opp. Ferdigstillelse av Sagstien og tilsåing av gressplenen vil ikke bli gjort før vi er ferdig med å bygge viadukten og vognene er heist på plass.

Her ser man støttemuren i Larvikgranitt til høyre. I enden av tomta, mot jernbanebrua, er det murt med gamle steiner som har ligget henslengt i området.

I enden av viadukten er det anlagt en passasje ned til elva slik at de som vil kan komme ned for å beskue byggverket fra undersiden

 

Her ser man de første 20 meterne av den nyanlagte Sagstien

 

Det samme motivet, men sett fra jernbanebrue

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode