Nå er forskalingen til de syv fundamentene snart ferdig og armeringen er lagt på plass. Det eneste som gjenstår er å feste forskalingsrørene hvor stolpeskoene skal settes.

I morgen kl. 11.00 kommer mørtelbilen med mørtel. Allerede på torsdag starter entreprenøren med å rive forskalingen. Deretter skal det legges ned trekkerør for strømkabel før det fylles inntil med frostsikker fyllmasse.

Hvis alt går etter planen skal mye være gjort før jul. Den midlertidige anleggsveien vil fortsatt bli liggende til viadukten er bygd ferdig og vognene er heist på plass.

Snart klart for støping