Entreprenøren er nå ferdig med å grave ut byggegropa. Forskalingen til de syv fundamentene påbegynnes til torsdag og hvis været holder seg blir det støping til uka.

Under gravingen dukket det opp to gamle jernbaneskinner som antagelig stammer fra det gamle sporet som ble revet i 1899. Disse skinnene lå så langt unna dagens jernbanebru at det neppe er rester fra hovedbanen. I tillegg kom det fram masse gammelt armeringsjern i ulike dimensjoner, men hva dette har vært brukt til er ikke godt å si.

Av andre interessante ting som dukker opp er gammel trespunt fra da de bygde dagens jernbanebru og flere stolper fra den opprinnelige viadukten. Disse er forbausende godt bevart etter å ha ligget nedgravd i 168 år. At vi finner disse stolpene er en god bekreftelse på at vi er på rett "spor" og følger traseen til sidebanen.

En annen morsom sak som har ligget i området er en "knute" fra den gamle klinkbygde fagverksbrua som sto ferdig i 1902-03. Alt det vi finner som har tilknytning til jernbaneaktiviteter i området vil vi forsøke å ta vare på.

Her ser vi byggegropa mot dagens jernbanebru

Her vises hele området hvor de 7 fundamentene skal plasseres. Den nye traseen til Sagstien vil gå der lyktestolpen står.

 

De gamle skinnene som kom fram i dagens lys etter mange år i bakken

 

.

Store mengder armeringsjern

 

"Knuten" fra den gamle klinkbygde fagverksbrua fra 1902-03