Sidebanen

Nå er alle trærne saget ned takket være iherdig innsats av fem fra saggjengen og gravemaskinføreren. Det ble en lang dag, for omfanget ble vesentlig større enn det vi hadde sett for oss.

I utgangspunktet hadde vi bare trengt å ta ned de trærne som sto i selve traseen til viadukten og i svingen hvor Sagstien skal flyttes. Men da sikkerhetsfolkene fra Spordrift omsider dukket opp fikk vi beskjed om å ta ned alle trærne som sto slik til at de kunne komme i kontakt med returledningen langs jernbanesporet – og det var ikke få.

Det dukket jammen opp en fotograf fra RB også, så da blir kanskje begivenheten omtalt i avisa til uka.

På mandag starter gravingen og da er det fjerning av røtter og vekkjøring av jord og leire som skal gjøres.

Foto: Bjørn Gunnar Kværne og Tor Weinholdt

Felling av det første treet i traseen til viadukten. Det er Tore Per som betjener saga.

Takket være gravemaskinen hadde vi full kontroll på hvor trærne ble lagt ned.

 

Her ser man hvorfor det ble nødvendig å felle så mange trær. Trådene som henger på utsiden av jernbanebrua er returledningen og i disse går det mye strøm hver gang et tog passerer.

 

Ansvarlig sikkerhetsvakt følger nøye med og var klar til å stoppe togtrafikken hvis det skjedde et uhell

 

Det siste treet står for fall

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode