I morgen, onsdag 25. november starter arbeidet med fundamenteringen av viadukten. Anleggsgartner Lyng, Høntorp og Svendby AS, som har påtatt seg jobben, er klar og kommer med maskinene sine.
Det første arbeidet blir å etablere en midlertidig anleggsvei med avkjøring fra Strømsveien. Denne veien vil krysse gangstien og fortsette over grøntarealet ved "Syklus" (skyen) og ned mot der viadukten skal bygges.
Under dette arbeidet blir Strømsveien delvis stengt og trafikken vil bli ledet forbi stedet av innleide trafikkdirigenter. Entreprenøren regner med at dette arbeidet avsluttes senest torsdag.

Etter at dette er ferdig skal det felles en del trær før man begynner å kjøre vekk masse for å komme ned til riktig nivå der hvor betongfundamentene skal stå. Vekten av det som kjøres vekk blir faktisk større en vekten av viadukt og jernbanevognene til sammen. På den måten minsker vi belastningen på grunnen og slipper å være redd for utglidning mot elva.

Anleggsveien vil ta av fra Strømsveien rett hitenfor gatelysstolpen, krysse gangveien og gå på nedsiden av "Syklus"

 

 

Prosjektgruppen  på befaring sammen med entreprenøren.

 

En helt ny gravemaskin står klar til å starte på jobben i morgen kl. 09.00.