Sidebanen

Fra Tore Per Bakken, koordinator for oppussingen av vognene:

Da er det bare å gratulere dugnadsgjengen og prosjekt Strømmen Sidebane med en ferdigmalt godsvogn type T-4. Grovarbeidet er nå gjort. Vi var i dag en gjeng iherdige som presset tiden og gjorde oss ferdige med sort maling på vogna. Dermed er malejobben gjort på T-4-vogna.
Vi kunne ikke truffet bedre med temperatur og vær, og tro det eller ei, vi observerte en (1) mygg. Den sitter på fersk maling og plager oss ikke neste år!
På denne delen av prosjekt T-4 gjenstår «puslespillet» med korrekt littrering, samt å få på plass staker og kjettinger. Noen av oss er godt i gang med dette arbeidet også, men vi skriver våren 2021 før dette materialiserer seg.

Neste dugnadsoppgave på T-4-vogna blir å legge opp trykkimpregnert gulv til tørk vinteren gjennom. Materialene er bestilt og leveringen skjer i neste uke.

Jeg tillater meg på vegne av Sagelvas Venner, Prosjekt Strømmen sidebane, å takke for en flott innsats for å komme dit vi er i dag. Uten stor innsats fra frivillige, interesserte og dyktige folk hadde ikke dette vært mulig. Sammen er vi i ferd med å skape varig kulturhistorie. -Ett delmål er nådd! – I slutten av november mener entreprenøren at han kan starte med arbeidet på viaduktens fundamenter.

-------------

En stor takk til Tore Per for ypperlig organisering og innpisking til hyggelig dugnad. Her er resultatet:

 

 

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode