For å kunne utføre restaurering av vognene der de midlertidig er plassert er vi helt avhengig av å ha strøm. Dette gjelder selvsagt for drift av maskiner, men også til lys og kanskje en kaffetrakter. Siden det ikke er "innlagt" strøm i Kølabånn har vi blitt nødt til å bestille midlertidig strømuttak. Montører fra e-verket har allerede satt opp en byggestrømskasse på en av lysstolpene på nordsiden av Rettenveien.

For å få strømmen bort til vognene er det nødvendig å krysse Rettenveien i forsvarlig høyde. Siden det frarådes å henge strømkabler i trær, ble løsningen å sette opp en jernmast på motsatt siden av byggestrømskassen ved innkjøringen til Kølabånn.

Her følger noen bilder fra monteringen av masten. Fotograf: Svein O. Arnesen.

Fundamenteringen gjøres i en diger gråstein. Tore Per betjener bormaskinen, mens Ragnar og Trygve passer på at det bores i lodd.

 

Klart for reising av masten ved hjelp av en firskåren talje festet i nærmeste tre. Tor og Tor Arne er tauførere

 

Nå gjelder det å få satt masten ned på ekspansjonsboltene uten å ødelegge gjengene

 

Alt ser ut til å gå rimelig bra bortsett fra en bolt som ble skadet og måtte byttes

 

Det ferdige resultatet godt kamuflert inne mellom trærne.