Sidebanen

Onsdag 24. juni stilte Tore Per Bakken, Trygve Næsheim, Bjørn Gunnar Kværne og Svein O. Arnesen til veidugnad i Kølabånn. Hensikten var å utvide og forsterke innkjøringen slik at det blir lettere å komme inn med de to semitrailerne som skal frakte jernbanevognene. Vognene kommer forøvrig førstkommende fredag 3. juli 2020

Foruten dugnadsgjengen fra Sagelvas venner fikk vi god hjelp av Per Engerholm som opererte gravemaskinen fra NRA/NRV.
Lillestrøm kommune ved Svein Rune Ussberg sørget for to lass med hhv. pukk og subus.
Kari Kvisle serverte boller og kaffe på arbeidsfolket.

Her er et utvalg av bilder fra arbeid med utbedring og forsterkning av veien inn til skinneanleggene i Kølabånn.

Fotograf: i hovedsak Svein

Dugnadsgjengen samlet til en velfortjent pause

 

Det var trangt rundt svingen ved innkjøringen til Kølabånn

 

Først måtte det sages ned en del trær

 

Svein kapper trærne i passe lengder

 

Bjørn Gunnar holder godt fast i stokken

 

Trygve betjener ryddesaga

 

Det første lasset med pukk

 

Og deretter et lass med subbus

 

Planering for hånd, men det er tungt arbeid...

 

... så det er godt å få maskinel hjelp

 

 

Resultatet blir veldig bra!

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode