Svein O. Arnesen har tatt turen til Krøderbanen og vært innom Snarum stasjon. Her står de to vognene vi skal ha ansvaret for de neste 25 årene. Den lukkede godsvogna har betegnelsen G3 20195 og er produsert på Strømmen verksted i 1922. Den andre (grønne) vogna har betegnelsen T4 60025 og er produsert på Skabo Jernbanevognfabrik i 1932.

Vedlagt er bilder som viser plasseringen på krysningssporet og tilgjengeligheten for semitrailer og kran.