Sidebanen

Tirsdag 16. juni ble skinner og sviller for Strømmen sidebane flyttet fra Leiraveien i Lillestrøm til Kølabånn i Sagdalen. Transporten skjedde med en stor semi-trailer med kran fra ASK Industrimontasje AS. Opplasting fra lagerplassen i Leiraveien gikk smertefritt. Noe mer utfordrende var det å komme inn mellom trærne i Kølabånn. Med en dyktig sjåfør gikk det imidlertid overraskende greit. To av sporsettene ble lagt på fiberduk, klare til å ta imot vogner fra Krøderbanen. Vognene vil stå her mens vi gjør nødvendige restaureringsarbeider.

Det tredje sporsettet ble lagt til oppbevaring før vi flytter skinner og vogner fra Kølabånn til permanent plass mellom Nedre pir og Hovedbanen. Før det kan skje, er det imidlertid en omfattende jobb som skal gjøres både i Kølabånn og på den endelige utstillingsplassen. De som har lyst til å delta i dette interessante arbeidet kan melde fra til Sagelvas Venner.

Tekst og bilder: Svein O. Arnesen

Her ankommer transporten rundkjøringen i Sagdalen

 

Den første lengden gjøres klar for opplasting i Leiraveien. Tore Per er hjelpesmann.

 

Første seksjonen på lasteplanet

 

Tor og Tore Per (delvis skjult) laster opp paller som har vært brukt som underlag under skinnene

 

Her er passering av første svingen i Kølabånn med bare noen centimeters klaring

 

Klart for avlessing

 

Man trenger solid redskap for å løfte 12 meter skinnegang

 

Klart for å manøvrere første seksjon på plass 15-20 meter fra bilen

 

Første seksjon er satt ned på duken

 

Andre seksjon snart på plass. Da har vi 24 meter spor som vi kan sette vognene oppå

 

Sjåføren fester kjettingene på siste seksjon. Det er denne seksjonen som blir den første som flyttes til viadukten når den står klar

 

Oppdraget er utført. Veien ut fra Kølabånn var like trang som veien inn

 

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode