Sidebanen

Forberedelsene med å flytte skinnene fra Leiraveien til Kølabånn og hente jernbanevognene fra Kløftefoss på Krøderbanen er godt i gang. I ettermiddag fikk vi lagt ut duk på bakken der skinnene midlertidig blir plassert. Dette gjør vi for å samle opp metall og lakkrester når vi starter med restaureringen av vognene. Skinnene hentes i morgen, tirsdag 16. juni.

Vognene vi har fått tildelt står klare på Kløftefoss for avhenting, men tidspunktet er ikke fastsatt ennå. Vi håper det blir i løpet av juni eller begynnelsen av juli. Når vognene ankommer Strømmen blir de satt oppå skinnene i Kølabånn og blir stående der til viadukten er bygget ferdig.

Alle foto: Svein O. Arnesen

Tore Per, Ragnar og Tor gjør klart for å rulle ut duken.

 

Det er som i Glava-reklamen med Vaselina Bilopphøggers - Det er bare å rull'n ut!

 

Nesten som ei flystripe - 26 x 5 meter

 

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode