Sidebanen

Som tidligere fortalt har vi overtatt 3 lengder à 12 meter fra det gamle industrisporet som gikk nedover forbi Dynea. Dette sporet ble oppgradert i 1956 med nye sviller som har holdt seg forbløffende bra selv om de har ligget i jord og leire i 63 år. Men det var åpenbart behov for en skikkelig vask og et av våre støttemedlemmer, NRA, stilte velvillig opp med spylebil nå sist uke. Resultat ble veldig bra og vi takker så mye for dugnadsinnsatsen.

Eller kan vi nevne at vi fortsatt jobber med det siste tillegget til byggesøknaden. Det er en stabilitetsberegning av grunnen slik at vi er på den sikre siden og kan unngå at hele viadukten sklir ut i elva. Beregningen utføres av Geovita AS i Oslo. For å få best mulig underlagsdata har vi gått til anskaffelse av et ekkolodd. Dette har vi brukt i dag til å lage dybdeprofiler av elveløpet rett ved siden av der viadukten skal bygges. Det som var overraskende var at det enkelte steder var opp mot 1,9 meter dypt.

På grunn av forsinkelsen med byggesøknaden blir det neppe byggestart i år.

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode