Sidebanen

Vi er nå kommet dit at vi har inngått avtaler med alle aktører.
* Ansvarlig søker er Vindveggen Arkitekter AS i Lillestrøm ved Terje Solvang.
* Ansvarlig prosjekterende er Dr. Ing. Aas Jakobsen i Oslo ved Asmund Sveen.
* Ansvarlig utførende er Anleggsgartner Lyng & Svendby AS

Nabovarsler er sendt og byggesøknad vil bli sendt inn til kommunen i uke 22. På grunn av at viadukten kommer innenfor byggegrensen til Hovedbanen har vi søkt dispensasjon hos Bane NOR. Her avventer vi svar.

Økonomien i prosjektet ser ut til å være på plass etter at vi har fått med Strømmen Sparebank på laget av økonomiske bidragsytere.

Vår fantastisk flinke grafiker, Per Høstland har laget logoen som vil bli brukt ifm. Strømmen Sidebane.

Av andre morsomme ting å nevne er at Bjørn Gunnar Kværne har skrevet en artikkel om prosjektet til neste nummeret av "På sporet" (som er tidsskriptet til Norsk Jernbaneklubb).

Hvis man trykker Les mer-knappen kan man se de foreløpige tegningene som er laget til prosjektet og en liten byggebeskrivelse

 

(trykk på tegningen for å se den i større format)

 

Viadukten bygges i stor grad opp iht. tegninger av tilsvarende viadukter mottatt fra Jernbanemuseet.
Søyler og tverrbjelker utføres av rundtømmer, langsgående bjelker av skåret tømmer i grove dimensjoner. Sviller ligger på tvers av langsgående bjelker.

Bjelkelag og gangbane på begge sider av sporet utføres av skurlast, og rekkverk av rundt trevirke eller rundt trevirke delt i to.

Viadukten avstives i lengde- og tverretning med kryss av «rundtømmer panel».
Forbindelsesmidler utføres varmforsinket eller i rustfritt stål.

Alt trevirke blir Cu-impregnering i kl. A og alt trevirke kappes og bearbeides før det blir royalimpregnert. Kreosotimpregnering er vurdert, men anses som uegnet da konstruksjonen skal være tilgjengelig. Kreosot er helsefarlig og forbudt benyttet etter 2018 og krever ev. dispensasjon for å benyttes.


Hvis alt går etter planen forventer vi å komme i gang med dugnadsarbeider etter sommerferien. For de som er interessert i å delta i arbeidene er det bare å ta kontakt med

Ulf (917 45 162) eller

Ragnar (918 41 819).

 

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode