Da snakker vi om en plattformvogn med betegnelse T4 60025. Dette er den andre vognen vi skal sette på sporet i Sagdalen.

Vogntypen ble bygget over en lang periode. 60025 er av den tidligste utførelsen med klinket ramme og ble bygget hos Skabo Jernbanevognfabrik i 1932. Senere gikk man over til å bygge tilsvarende vogner med sveiset konstruksjon. Vognen kostet 4800 kroner som ny. Etter utrangering i 1982 ble vognen tatt i bruk som lagervogn ved NSBs verksted på Grorud. Vi antar at det var her den fikk den blå-grønne fargen. Vognen ble overtatt av NJK i 2005. Den er nå lagret på Krøderbanen.

Bildet er tatt ved Krøderen i 2008

Vitale data:

 

Kløftefoss 2011

Her er vogn T4 60025 brukt ved skogrydding langs Krøderbanen