Sagelvas Venner arbeider med å få bygget en replika av Norges første industrielle jernbanespor – Strømmen sidebane. Grovprosjekteringen er gjort, stedet er valgt, en del utstyr er tilgjengelig og Skedsmo kommune har gitt politisk samtykke. Budsjett er utarbeidet med en kostnadsramme på ca. 2,3 mill. kr, hvorav 600.000 kr i egeninnsats. Finansieringen har vært en utfordring. Nå er store deler på plass ved at Sparebankstiftelsen DNB 11. november innvilget vår søknad om tilskudd på 1,41 mill. kr til prosjektet.

Sagelvas venner var til stede i Lillestrøm kultursenter onsdag 12. desember og fikk direkte beskjed fra Sparebankstiftelsen DNB om at vår søknad var innvilget. Ved dagens seremoni ble det delt ut drøye 10 mill. kr. Sagelvas Venner fikk 1,41 mill. kr. Dette tilsvarer vel 13 % av utdelte midler.

Vi ble positivt overrasket over beløpets størrelse og retter en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB.

Etter jul blir det arbeid med å forberede byggesøknad og bearbeide detaljer i planene før praktisk oppstart forhåpentlig kommer i gang i løpet av sommeren. Høsten 2020 tar vi sikte på å invitere til åpningsfest.

  

Seks prisutdelere fra DNB Romerike sammen med fire glade representantene fra Sagelvas Venner. Foto: Kari Kvisle