Sidebanen

Årets mai har det vært utrolig nedbørfattig og Sagelva har ikke hatt så lav vannstand som dette på flere år. Dette har vært en fin anledning til å gå langs elvebredden for å se om det er noen skjulte skatter som dukker opp. Det normale er at man finner gamle bildekk, et par handlekurver, en utgått joggesko og masse annet gammelt skrot. Men i år er det flere som har lagt merke til de gamle plankestubbene som stikker opp fra elvebredden midt under jernbanebrua. De står etter hverandre i to rader litt utenfor landkaret til jernbanebrua på den siden hvor Sagstien går.

Etter å ha studert en del gamle bilder fra 1900-03, under byggingen av ny bru over Sagelva, er vi kanskje litt nærmere en forklaring. Dette er antagelig restene av spunting som ble satt opp mellom elva og byggegropa for brufundamentet mens de hogg til granittsteinene. Da fundamentet var ferdig var det like greit å la spunten stå og bare fylle på masse inntil steinmuren.  

Det er lav vannstand nå også så det er fortsatt mulig å se konstruksjonen. Bare følg Sagstien og ta av i svingen rett ved jernbanebrua og gå ca. 20 meter ned skråningen til midt under jernbanebrua.

Dette bildet viser litt av den gamle trekonstruksjonen under jernbanebrua. Foto: Bård Olsen

 

Samme motiv tatt fra en annen vinkel. Foto: R. Halgunset

 

Dette bildet er tatt 16. november 1900 og viser forberedelsene til bygging av nye Flaen bru. Som man ser er det omfattende sikring av den gamle brua og oppsetting av spuntvegger mot elva.  Foto: Norsk Jernbanemuseum

 

Dette bildet er fra august 1901 og viser byggingen av de to landkarene til nybrua. Foto: Norsk Jernbanemuseum

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode