Sidebanen

Strømmen sidebane

Under byggingen av hovedbanen fra Christiania til Eidsvoll i 1852-54 ble det reist krav fra sageierne langs Sagelva om at det måtte bygges et jernbanespor langs elva for transport av tømmer til sagene og ferdig trevirke inn til Christiania. Hovedgrunnen til kravet var at elvepassasjen under den nye jernbanebrua mellom Rælingen og Lillestrøm ble så smal at det ikke lenger ble mulig å fløte tømmeret opp til Skjærvagapet. Stortinget behandlet saken og det ble vedtatt at banen skulle bygges etter samme normer som hovedbanen.

Sagelvas venner har som mål å få fram historien og bygge et minnesmerke over sidebanen i området der sporet krysset Sagelva i sin tid.

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode