sag

En arbeidsgruppe arbeider nå med å få etablert en oppgangssag i et område ved Ørfiskebekken i det gamle Kruttverkområdet på Rotnes i Nittedal (se kart). Onsdag 9. juni kom ti av dem for å få en innføring i hvordan vi fikk i stand vår sag i 2009. Gruppen har medlemmer fra Nittedal Historielag og andre lokale foreninger.

Også Sagelvas Venner stilte mannsterkt, og Nittedalsgruppen fikk en bred orientering både om saga, kverna og en flunkende ny modell av Strømmen Sidebane som Ragnar Halgunset er mester for.
Etter demonstrasjonen av saga ble det stilt en rekke kvalifiserte spørsmål, og det ble alt i alt en trivelig og givende sommerkveld i Mølleparken.

På bildet skimter man medlemmene i arbeidsgruppen mellom trærne helt til venstre. Steinar Bunæs var kveldens guide. Bildet er tatt av Tor Arne Holm.

Flere bilder fra besøket er lagt til

 

Kart over området hvor saga planlegges

 

Videre tekster og bilder: Gjestene fra Nittedal

Steinar Bunæs forklarer energisk prinsippene for oppgangssaga

 

Sagelvas venner har etablert en populær park ved saga nederst i Sagdalen. 

 

Tømmerstokken ligger på ei tralle og trekkes gradvis fram mot sagbladet. 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode