sag

Det er Egil Johnsbråten som har kommet opp med denne ideen. I stedet for å bruke barkespade er det nå mulig å benytte motorsag.

I sin enkelhet får det ut på at det er skrudd fast to vinger på motorsagsverdet og som danner et anlegg mot stokken som skal barkes. Siden kjedet bare stikker ca. en centimeter nedenfor anlegget vil det bare bli barken som forsvinner.

Virkemåten er å skyve motorsaga sidelengs i stokkens lengderetning for deretter å vri stokken litt for å gjenta operasjonen.
På gamle og grove stokker hvor barken sitter godt fast vil dette redskapet være til god hjelp.

Her ser man vingene på sverdet. Foto: Egil Johnsbråten

 

Her ser man resultatet på to stokker

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode