Sagvirksomheten langs Sagelva gjennom Strømmen hadde et stort omfang gjennom flere hundre år. En sagmester hadde foruten å være ansvarlig for sagdriften også ansvaret for tiltransport av tømmer og uttransport av ferdig plank. Han måtte etter behov også huse sagmannskaper og plankekjørere.
Videoen viser hvordan sagmesterboligen var innrettet for å kunne avgi plass til arbeidsfolka i et lite, trangt hus.

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode