Videoen viser bygging av fundamenter til et kvernhus stående i en bratt skråning ved Sagelva på Strømmen i februar 2012. Fundamentene ble bygget opp av granittblokker fra Trevarebrua som var revet noen år tidligere.

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode