Svein Olav Arnesen er gått bort, 71 år gammel. Sykdommen han fikk konstatert tidligere i høst lot seg ikke stanse.

Svein vokste opp i Sagdalen, og bygde seg bolig sammen med sin Kari så vidt innenfor Lørenskogs grenser på Guldalsjordet. Men han presiserte at grenselinjen var sammenfallende med kommunegrensen, og han holdt hele livet nær kontakt med sitt barndoms Strømmen. Her har han satt mange gode spor etter seg.

I de senere år har han vært en dyktig og engasjert leder av Sagelvas Venner. For få uker siden fikk han oppleve gleden over å motta en lenge etterlengtet byggetillatelse for museumsprosjektet Strømmen Sidebane, og tidligere i år var han med på å dra jubileumsboka «Sagelva 1520-2020» trygt i land. Tidligere var han i mange år leder av foreningen Bjønnåsens Venner. Her var han en aktiv pådriver bak sikteskiva som ble reist i 2002.

Svein hadde sivilingeniøreksamen innen elektro fra NTH (NTNU). Han var i senere år ansatt i NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat, der han hadde tilsyn med kraftverk over hele landet. Lokalt ga dette bonus ved at Sagelva fikk installert løpende registrering av vannføringen, noe som nå kunngjøres kontinuerlig på Sagelvas Venners hjemmesider, tilgjengelig for alle.

Helt siden studiene har han vært medlem av foreningen Tekna. Han har innehatt en rekke tillitsverv, og er tildelt foreningens høyeste utmerkelser i form av hederstegn og Ridder av den Gyldne Bukk. I de senere år har han spesielt engasjert seg i Teknologihistorisk gruppe, der han har nedlagt et stort arbeid som leder av foreningens bautakomité. Han har også vært aktiv i foreningen Teknisk Museums venner.

Våre tanker går til Kari og familien. Svein har kunnet glede seg over å ha alle sine etterkommere innenfor rimelig reiseavstand. Hytta på Lygna ble et trivelig fristed som han fikk oppleve å se ferdig, men som han ikke skulle få tilbringe mange år av sitt otium på.


På vegne av Teknavenner og Sagelvavenner
Steinar Bunæs

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode