Boka er på 168 sider og inneholder mange fotografier og kart, både gamle og nye. I boka får man vite mye om hva Sagelvavassdraget fra langt syd i Østmarka til Nitelva har betydd for folkene i område. For de som ferdes i Østmarka vil boken være en fin kilde til å få kunnskap om boplasser, sager, kverner, tømmertransport, jernbaner og andre aktiviteter i marka.

 

Etter at boka har vært i salg et par uker har redaksjonen fått inn mange hyggelige kommentarer:
-    Overstrømmende!
-    Meget bra
-    I dag har jeg fått boka Sagelva 1520-2020. Gratulerer! Dette var storslagent. Jeg liker spesielt at dere har skrevet om vassdragene som gir energi til Sagdalen, det var svært klargjørende
-    Jeg gleder meg til å lese den
-    Jeg vil bare gratulere med nok en flott lokalhistoriebok! Kjøpte den i går, og nå skal jeg virkelig kose meg
-    Og så skal jeg omsider melde meg inn i både Sagelvas Venner og Skedsmo Historielag, - det er vel på høy tid for en "gammal strømling"

Boka koster 300 kr og kan kjøpes på følgende steder:
Ark Strømmen, Ark Lillestrøm, Ark Skedsmo senter, Strømmen sparebank, Strømmen bibliotek, MiA, Hennes Fritid, Huseby gård, Veiviseren Lørenskog og Losby besøksgård.

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode