Årsmøtet ble avholdet på Trevar'n torsdag 5. mars 2020. Det var 22 medlemmer tilstede. De tradisjonelle årsmøtesakene ble gjennomgått og godkjent uten innsigelser.

Foto: Bjørn Gunnar Kværne


Valgkomiteens innstillig til nytt styre ble vedtatt med akklamasjon:

* Svein O. Arnesen, leder                   gjenvalgt for 1 år
* Ragnar Halgunset, styremedlem   ikke på valg, 1 år igjen
* Lars Teigen, styremedlem              ikke på valg, 1 år igjen
* Ulf Engebraaten, styremedlem       ikke på valg, 1 år igjen
* Tore Hansen, styremedlem            ny som styremedlem, valgt for 2 år
* Tor Weinholdt, varamedlem           gjenvalgt for 1 år
* Trygve Nesheim, varamedlem       ny, valgt for 1 år

Revisor:
* Per Ruud                                   gjenvalgt for 1 år

Styrets forslag til valgkomiteen ble vedtatt

* Bjørn Gunnar Kværne      gjenvalgt for 1 år
* Bjørn Rognerud                gjenvalgt for 1 år
* Trygve Fledsberg              valgt for 1 år

Etter eget ønske takket Trygve Fledsberg av i styret etter 4 år som styremedlem, 3 år som varamedlem og 1 år i valgkomiteen. Trygve fikk overrakt en fotomontasje med bilder fra aktivitetene han har deltatt på de siste 12 årene i Mølleparken.

 

Orienteringer

Etter den formelle delen av årsmøtet var det gjennomgang av diverse saker.

Tor Weinholdt orienterte om et kontaktmøte som ble avholdet 18. desember i 2019 med Skedsmo kommune. Fokus i dette møtet var markeringen av 500 årsjubileet for første oppgangssaga i elva.

Steinar Bunæs fortalte om bokprosjektet som er godt i gang og som tar for seg industrihistorien langs vassdraget som Sagelva er en del av. Boka blir på over 190 sider med et stort antall bilder. Planen er at den skal lanseres på Strømmenkvelden 26. oktober - om ikke før.
Videre fortalte Steinar litt om Forum for kulturminnevern i Lillestrøm kommune. Dette forumet er ment som en paraplyorganisasjon for i alt 19 lag og foreninger i gamle Fet, Skedsmo og Sørum kommune.

Ulf Engebraaten orienterte om siste status for prosjekt Strømmen Sidebane. Det meste er på plass med finansiering, skinner, vogner, materialleverandør og entreprenør. Det som gjenstår før oppstart er å få godkjent byggesøknaden i kommunen.

Ragnar Halgunset fortalte litt om status på Sagstien under brua ved Parkodden. Her mangler kommunen penger og det blir neppe oppstart her før tidligst i 2021.

Foreløpig terminliste ble gjennomgått. Dessverre hadde bildekåseriet som Rune Skaug skal holde den 31. mars på Trevar’n falt ut. Ellers henvises det til kalenderen på hjemmesiden.

Medlemsutviklingen i Sagelvas Venner ble vist. Per 1. jan. 2020 var det 431 medlemmer.

Sagelvas Venner er registrert som Grasrotmottaker og hadde ved årsskiftet 34 registrerte givere. I 2019 ga dette en inntekt på ca. 11 500 kr.

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode