Tirsdag 11. februar ble det gjennomført driftsmøte på Trevar'n. Antall fremmøtte personer var omkring 50, noe vi er godt fornøyd med. Etter en kort introduksjon ved leder Svein O. Arnesen, orienterte Ragnar Halgunset om praktisk arbeid som ble utført i 2019 og planer for nødvendig arbeid i 2020. Deretter gikk Ulf Engebraaten gjennom prosjekt Strømmen sidebane - økonomien, konstruksjonen av viadukten, søknadsprosessen til kommunen og rehabilitering av vognene som vi får låne av stiftelsen Norsk Jernbanearv.
Etter mat og drikke holdt Alf Stefferud et fengende billedkåseri om Strømmen i fortid og nåtid. Etter applausen å dømme, falt kåseriet i meget god smak.

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode