NRKs Sommertoget besøkte Strømmen stasjon fredag 21. juli. På perrongen var det møtt opp flere hundre personer - telling lot seg vanskelig gjøre. Responsen fra lokalbefolkningen var meget bra og stemningen på plattformen var svært god.

Busserull-mannskaper fra Sagelvas Venner var omkring ti og var godt synlig på stasjonsområdet og TV-sendingen senere på dagen.

NRKs journalist og kameramann ble raskt vist til en tre personers gruppe bestående av Skedsmo kommunes ordfører Ole Jacob Flæten, Steinar Bunæs og Svein Olav Arnesen som fikk fortalt en del om Strømmen, spesielt om jernbanehistorien.
Arrangementet vurderes som som vellykket - for Strømmen som sted og Sagelvas Venner som sentral aktør på plattformen de 10 minuttene Sommertoget var på Strømmen.

Takk til alle som møtte opp for å markere Strømmens som et unikt sted.

Sommertoget på Strømmen stasjon

Trykk på "Les mer" for flere bilder

Sommertoget på Strømmen stasjon

Sommertoget på Strømmen stasjon

Sommertoget på Strømmen stasjon

Sommertoget på Strømmen stasjon

Sommertoget på Strømmen stasjon

Sommertoget på Strømmen stasjon