Boka er på 168 sider og inneholder mange fotografier og kart, både gamle og nye. I boka får man vite mye om hva Sagelvavassdraget fra langt syd i Østmarka til Nitelva har betydd for folkene i område. For de som ferdes i Østmarka vil boken være en fin kilde til å få kunnskap om boplasser, sager, kverner, tømmertransport, jernbaner og andre aktiviteter i marka.

 

Etter at boka har vært i salg et par uker har redaksjonen fått inn mange hyggelige kommentarer:
-    Overstrømmende!
-    Meget bra
-    I dag har jeg fått boka Sagelva 1520-2020. Gratulerer! Dette var storslagent. Jeg liker spesielt at dere har skrevet om vassdragene som gir energi til Sagdalen, det var svært klargjørende
-    Jeg gleder meg til å lese den
-    Jeg vil bare gratulere med nok en flott lokalhistoriebok! Kjøpte den i går, og nå skal jeg virkelig kose meg
-    Og så skal jeg omsider melde meg inn i både Sagelvas Venner og Skedsmo Historielag, - det er vel på høy tid for en "gammal strømling"

Boka koster 300 kr og kan kjøpes på følgende steder:
Ark Strømmen, Ark Lillestrøm, Ark Skedsmo senter, Strømmen sparebank, Strømmen bibliotek, MiA, Hennes Fritid, Huseby gård, Veiviseren Lørenskog og Losby besøksgård.

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode