Hvis du har gått forbi Mølleparken i løpet av de siste dagene har du kanskje lagt merke til at det har blitt hengt opp hvite presenninger inne på saga. Dette er ikke noe forsøk på å dekke til eventuelle lysskye aktiviteter. Derimot har Lars Teigen med hjelpere startet arbeidet med å lafte opp skuret som skal settes over søppelkassene. Foreløpig er det bare barking og høvling av stokker som pågår, men om ikke lenge starter selve laftingen inne på saga. Når alt er ferdig, plukkes stokkene fra hverandre og flyttes bort til søppeldunkene for endelig montering.

Hvis du går forbi og hører at det er aktivitet bak presenningen er det bare å påkalle oppmerksomheten for å få en liten oppdatering på det som skjer.

Søppelskur

Ikke godt å se hva som skal foregå her.

 

Søppelskur

Her et sted er inngangen til "snikkarboden"

 

Søppelskur

Ny stokk som snart er ferdig høvlet.

 

Søppelskur

Det er ikke akkurat blomsterpinner som benyttes

 

Søppelskur

Omtrent slik ser vi for oss at søppelskuret skal bli seende ut.

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode