Bygging av vannrenne

 • Vannrenne 1

  Dette var starten på planleggingen av vannrenna til kverna, en liten sprekk i fjellet med vann fra vestre elveløp

 • Vannrenne 2

  Som man ser er det ikke mye vann som renner "riktig" vei

 • Vannrenne 3

  For å få nok vann var det nødvendig å utvide sprekken. Dette ble gjort ved bruk av Trollkraft

 • Vannrenne 4

  I tillegg ble det laget en lederenne fra hovedløpet i elva

 • Vannrenne 5

  Muren ble forankret fast med armeringsjern som ble boret inn i fjellet

 • Vannrenne 6

  Blanding av mørtel måtte gjøres på stedet da stedet ikke var tilgjengelig annet enn ved å gå/klatre

 • Vannrenne 7

  Her er Egil, Ragnar og Trygve i gang med støpejobben. 5. august 2013

 • Vannrenne 8

  Slik ble resultatet av første del av lederenna (vi måtte forlenge den litt senere)

 • Vannrenne 9

  Dette ser lovende ut

 • Vannrenne 10

  Under kverna måtte det også støpes et fundament, men her hadde vi mulighet for å benytte ferdigmørtel

 • Vannrenne 11

  Da var det bare å stake ut kursen for vannrenna

 • Vannrenne 12

  Alle stolpene måtte forankres forsvarlig i fjellet med selvekspanderende bolter laget av Egil

 • Vannrenne 13

  Det var ganske uveisomt der renna skulle bygges så stolpene måtte lirkes på plass med taljer og kran (samme som ble brukt under byggingen)

 • Vannrenne 14

  Den første lange stolpen på 11 meter som skal danne nedløpet mot kvernkallen

 • Vannrenne 15

  Trygve stod for stolpeklatringen (med stolpesko). 13. august 2013

 • Vannrenne 16

  Det var selvsagt også nødvendig å forankre stolpene til fundamentet under kverna

 • Vannrenne 17

  Da er det klart for andre stolpen som skal danne det bratte nedløpet. Igjen er tralla god å ha

 • Vannrenne 18

  Snart på plass

 • Vannrenne 19

  Da er nedløpet på plass og vi kan fortsette med å sette opp resten av stolpene

 • Vannrenne 20

  Da er det meste av fundamentet til vannrenna på plass

 • Vannrenne 21

  Tilpasning av stokkene som skal ligge på tvers av nedløpet

 • Vannrenne 22

  Til bunnen av renna benyttes det pløyde terrassebord, mens sidekarmene er furubord skåret på saga

 • Vannrenne 23

  Vannrenna ble et vakkert "møbel" i elva

 • Vannrenne 24

  Vannrenna sett fra en annen vinkel

 • Vannrenne 25

  Montering av luka som skal åpne/lukke for vanntilførselen

 • Vannrenne 26

  Klart for å sette på vannet, 5. oktober 2013

 • Vannrenne 27

  Dette ser ut til å virke

 • Vannrenne 28

  Det er riktignok litt lekasjer her og der ....

 • Vannrenne 29

  ...men mesteparten av vannet kommer fram til kvernkallen.

 • Vannrenne 30

  Ettermontering av flomutkaster (passer på at vannmengden ikke blir for stor ved flom)

 • Vannrenne 31

  Flomutkasteren i aksjon

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode