Det har i mange år vært klaget på manglende sikring langs Sagstien fra Parkodden og nedover mot Trevarebrua. Som midlertidig løsning ble det for noen år siden satt opp et plastgjerde på den mest utsatte delen. I det siste har dette gjerdet mer eller mindre ligget nede og vært lite til nytte.

Nå har derimot kommunen besørget en skikkelig sikring i form av autovern i galvanisert stål. Vi håper at alle vil føle seg litt tryggere med dette.

Det gamle orange plastgjerdet kan skimtes bak autovernet.