Ved Sagelvafestivalen 24. august 2018 hadde vi i Mølleparken en gruppe fra Norsk botanisk forening som informerte om planter generelt og langs Sagelva spesielt. Vedlagte oversikt viser mangfoldet av planter langs elva. Utfyllende informasjon finnes på foreningens nettsider Norsk botanisk forening

Flaendemningen

Plantearter ved Sagelva