I den senere tiden har belysningen på nedre del av Sagstien fra jernbanebrua i Sagdalen og oppstrøms mot Flaendemningen vært mye ute av drift. Det er nå konstatert mange feil på strekningen med blant annet brente armaturer og bruk av feil kabel uten strekkerør. For å få rettet opp dette må det graves ny kabel og dette kan tidligst skje til våren.  Siden feilene ikke lar seg reparere, betyr det at denne strekningen vil forbli mørklagt resten av vinteren.

Svein Rune Ussberg i kommunen er på saken og jobber med å skaffe midler til å rehabilitere hele denne strekningen til våren.

Sagstien er mørklagt

Det er på denne strekningen fra jernbanebrua og oppover mot Flaendemningen at belysningen har tatt kvelden.