En ny etappe av Sagstien er i disse dager i ferd med å komme på plass, nemlig den etterlengtede undergangen ved brua i Sagbruksveien. Utgraving og grovplanering er gjort ferdig på Thongårds grunn helt fram til bruas nordre kant. Kommunens kultursektor melder at de i budsjettet for 2018 har synliggjort at det trenges midler til å sammenkoble Sagstien ved Parkodden. Vi må anta at dette går i orden under budsjettbehandlingen, og at anlegget dermed kan gjøres ferdig tidlig neste år.
 
Når denne etappen blir ferdig er det bare to steder igjen hvor man må krysse bilvei på strekningen fra flomvollen nederst i Sagdalen til Lørenskog grense. Det som gjenstår er kryssing av Skjettenveien og Stasjonsveien.
 
Disse bildene er tatt i dag kl. 10.00 av Steinar Bunæs

Sagstien under brua ved Parkodden

Bildet viser hvor Sagstien går ned under brua. I bakgrunnen ser man den nye bebyggelsen på Parkodden.

 

Sagstien under brua ved Parkodden

 

Sagstien under brua på Parkodden

Her er grovplaneringen ferdig fram til nordsiden av brua.